Het is een debat dat vaak terugkomt en dat we ook in ons mytheboek hebben besproken: hebben kleinere klassen nu wel of niet een positief effect. Of beter: zelfs Hattie die vaak als bron genoemd wordt om te zeggen dat kleinere klassen geen effect hebben, zegt wel degelijk dat ze een positief effect hebben. Het […]

Een nieuwe Zweedse studie bekeek hoe ouders reageren als klassen groter worden. Wat blijkt: Enkel ouders met een hoger inkomen helpen hun kinderen meer met huiswerk Alle ouders waren meer geneigd hun kinderen naar een andere school te sturen Enkel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vonden het moeilijker om hun leerkrachten te volgen in een […]

Class size is one of those topics in education that is always good for a lively debate. One might expect that the issue would have been settled once and for all when Hattie showed that class size reduction had a minor effect on student achievement. But the debate continues. Teachers still generally prefer smaller classes, […]

Amanda Ripley, schrijfster onder andere voor Time en The Atlantic, maakt momenteel furore met een nieuw boek ‘The smartest kids in the world‘ waarin ze op zoek gaat naar de landen die het best presteren op de wereldwijde PISA-testen om mogelijke verklaringen te vinden. Voor mensen die PISA wat volgen zou dit weinig nieuws opleveren […]

Precies een jaar geleden startten wij deze blog. Inmiddels heeft die een zekere reputatie gekregen en een trouwe en groeiende schare volgers. Tijd om stil te staan bij de zin van een blog als deze, die de ambitie heeft onderwijsonderzoek en de toepassing ervan in de klas kritisch tegen het licht te houden. Het afgelopen […]

Hier volgt de tekst van de door mij ingezonden brief die de basis vormde voor mijn gesprek met NRC: Een woord vooraf: Ik ben faliekant tegen de bezuinigingen van de overheid in het onderwijs en ben van mening dat Nederland haar positie in Europa en in de wereld zal verliezen als gevolg van de jarenlange […]

Een poosje terug (30-8-12) heb ik op deze plaats de vloer aangeveegd met een scriptie uit de Universiteit Antwerpen waarvan de auteur beweerde dat kleinere klassen niet tot betere onderwijsprestaties leiden omdat dit geenszins uit haar onderzoek volgde. Ik heb de scriptschrijver en haar ‘promotor’ herhaaldelijk op die bijdrage gewezen, net als de redactie van […]

Recent Belgisch onderzoek zou aantonen dat  er in het Vlaamse basisonderwijs geen verband bestaat tussen klassengrootte en leerprestatie. Dat is heel onwaarschijnlijk, zoals overdrijving duidelijk laat zien: in welke omstandigheid leert een kind beter, bij privé-les of in een klas met 40 andere kinderen? Anderzijds moeten we openstaan voor de mogelijkheid dat het misschien heel […]

Enkele weken geleden konden we in De Morgen en Trouw lezen dat onderzoek had uitgewezen dat verkleining van klassen geen positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. De Morgen kopte “Geen betere schoolprestaties door kleinere klassen” en Trouw ‘Kleinere klassen zijn niet altijd bevorderlijk voor leerlingen’. Er zullen weinig docenten in het basis- […]