Archief per autheur

De dooddoener die werkdrukbeleving heet…

De laatste jaren wordt er veel gepraat over de werkdruk in het onderwijs. Verschillende enquêtes en onderzoeken hebben dit al oorverdovend aangetoond. Toch wordt er (te) weinig tot niets mee gedaan. Er wordt wel over gepraat, er worden zelfs moties over ingediend, maar tot concrete en voelbare maatregelen heeft dit nog niet geleid. Hoe kan […]

Lees verder

Mijn overdenkingen bij de dialoog over volledige begeleide instructie

Deze blog is een reactie op een blog van Peter te Riele. Peter stelt de nodige vragen bij een onlangs gepubliceerde poster over ‘volledige begeleide instructie’. Daar kan en mag je van alles van vinden, natuurlijk geïnformeerd, onderbouwd en inhoudelijk. Peter doet daartoe een poging. Toen ik de poster zag en de blog van Peter las, […]

Lees verder

De discutabele invloed van onderwijsadviesbureaus

Mark van der Veen en Marjolein Zwik   Op 17 september 2016 publiceerden 22 leerkrachten uit het PO en VO een brandbrief. In deze brief wordt gepleit voor meer tijd en autonomie voor de leerkracht. Ongeveer 2500 anderen betuigden hun steun. In ons eerdere blog, het debat rond autonomie, schreven wij al dat veel besturen […]

Lees verder

Feedback tussen PO en VO: we hebben elkaar nodig!

  Het belang van feedback aan leerlingen is algemeen bekend. Feedback onderling (tussen professionals) is ook belangrijk voor een beroepsgroep die volop in ontwikkeling is. We moeten echter niet vergeten om ook tussen de verschillende onderwijstypen met elkaar in gesprek te blijven of misschien (nog) te komen. Zeker in het belang van de leerlingen die […]

Lees verder

Het debat rond autonomie

  Wat voor leerkrachten mis gaat in het basisonderwijs Mark van der Veen en Marjolein Zwik   Ongeveer twee weken geleden publiceerden we met een groep docenten een brandbrief. In deze brief pleiten we voor meer autonomie en tijd voor leerkrachten. Tijd en autonomie die leerkrachten nodig hebben om de problemen van nu aan te […]

Lees verder

Normjaartaak in het primair onderwijs

Aan het eind van het schooljaar worden de normjaartaken voor het komend schooljaar weer ingevuld. Over deze normjaartaak is sinds de invoering veel te doen geweest. Zo zou het de werkdruk niet verlagen, maar eerder verhogen. Voor uitgebreidere informatie verwijs ik graag naar een aantal andere artikelen. Flipping de normjaartaak De 40-urige werkweek: lust of […]

Lees verder

Het (on)gelijk van het schooladvies

De inkt van ‘De staat van het onderwijs’ is nog maar nauwelijks droog of er is al weer ophef over. Zo ook over het schooladvies dat door leraren in groep 8 wordt gegeven. De ongelijkheid in het onderwijs neemt toe en dat zou te maken kunnen hebben met de (te) subjectieve schooladviezen nu het schooladvies […]

Lees verder

Spelling en dan met name het Vervolg

Het Cito LOVS (leerlingvolgsysteem) voor het basisonderwijs bestaat uit verschillende toetsen. Veel van deze toetsen bestaan ook nog eens uit meerdere delen, die op verschillende dagen worden afgenomen, waardoor de benaming ‘toetsbatterij’ niet geheel ten onrechte wordt gebruikt. In deze blog wil ik mijn ervaringen met de spellingtoets op een rijtje zetten. Adaptief toetsen: Vervolg […]

Lees verder

Mijn pleidooi voor de leraar!

  Het onderwijs is volop in beweging. Voor de beroepsgroep een grote en uitdagende verantwoordelijkheid. Ook lijkt er een nieuwe vocabulaire zijn intrede te doen. Bij mij veroorzaakt dat wat opgetrokken wenkbrauwen en enige ergernis. Onderwijs2032 houdt de gemoederen van, toch in ieder geval een aantal leraren, flink bezig. Ook heeft het ook zijn weg gevonden […]

Lees verder

Meetbaar

De ideeën van Biesta worden momenteel frequent aangehaald. Het onderwijs is in beweging, er wordt veel nagedacht, gepraat en gediscussieerd met oog op toekomst bestendig onderwijs. De drie pijlers socialisatie, personificatie en kwalificatie zouden volgens vele de basis van ons onderwijs moeten vormen. Dat is nu al zo (lees de mooie bijdrage van Hester IJsseling […]

Lees verder