In een eerdere blog beschreef ik dat het onderwijs ook bij het handschriftonderwijs voor een uitdaging staat. Dit geldt niet alleen voor het schrijven van letters, ook voor het schrijven van cijfers. De discussie over verbonden schrift of blokschrift kunnen we bij cijfers links laten liggen: cijfers schrijf je nou eenmaal los. Maar ook bij cijfers is […]

Tijden veranderen en de schooltijden zijn daarop geen uitzondering. Steeds vaker klinkt de roep om schooltijden beter aan te laten sluiten aan de maatschappelijke en professionele verplichtingen van ouders. Zo deed het continurooster zijn intrede, want dat is zo prettig voor ouders en de overblijf hoeft niet apart betaald en georganiseerd te worden. Maar dat […]

Sinds de laatste Staat van het Onderwijs (april 2022) is duidelijk wat in het onderwijs al langer bekend is: de basisvaardigheden behoeven onderhoud en reparatie. Reeds bevoegde leraren zouden daarvoor extra professionalisering moeten volgen om zelf deze vaardigheden goed te kunnen onderwijzen.  Welke vakken allemaal onder die basis vallen, lijkt de volgende discussie te worden. Zijn dat alleen rekenen, […]

Het lerarentekort in het basisonderwijs is groter dan van buitenaf zichtbaar is: het is een topje van een ijsberg. Er zijn gevolgen die niet direct duidelijk zijn, maar wel merkbaar en voelbaar in de dagelijkse praktijk. En dat in een beroepsgroep die nu al kampioen burn-out is. Al jaren neemt men een toevlucht tot lapmiddelen om […]

De rode kaart die het RED-Team Onderwijs onlangs voor het LiFo-systeem van Malmberg, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff uitreikte, kwam op een actueel moment. In deze periode doen veel basisscholen de bestelling voor volgend jaar. En nu blijken veranderingen van leermiddelen nog sneller te gaan dan gedacht met de nodige gevolgen: beperking van de keuzevrijheid voor scholen en sterk […]

De techgiganten buitelen na het afstandsonderwijs over elkaar heen over de mogelijke efficiëntie van digitale leermiddelen. Ook in het nieuwe regeerakkoord (2021) wordt gesproken van ‘het faciliteren van het gebruik van digitale hulpmiddelen om de werkdruk te verminderen en de onderwijskwaliteit te verbeteren’.  Vaak wordt dit als volgt uitgelegd: het levert de docent tijdwinst op, want er […]

Net als veel van mijn collega’s maak ik mij zorgen over het onderwijs in Nederland en de toekomst van onze jeugd. Daar was geen coronacrisis en schoolsluiting voor nodig. Daarvóór kon al de vraag gesteld worden of kinderen wel het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben en nog belangrijker, of zij wel het onderwijs […]

‘Er voltrekt zich een onderwijsramp en niemand die het ziet’, kopte de NRC in juni. In juli deed de Volkskrant er met dezelfde auteur nog een schepje bovenop. Twee artikelen van gelijke strekking: het onderwijsniveau in Nederland daalt en dat gaat met name ten koste van de kinderen uit de minder bevoorrechte milieus.  Natuurlijk wordt het wél gezien en […]

Thuis dekte ik als kind regelmatig de tafel. Een mes en vork aan iedere kant van een bord, eerst willekeurig, maar al gauw leerde ik dat de messen rechts hoorden en de vorken links. Behalve bij mijn vader, hij was en is linkshandig. Thuis groeide hij linkshandig op, om vervolgens op school te horen dat […]

Tijdens het voorbereiden van het nieuwe schooljaar stuitte ik nogmaals op verschillende oude en nieuwe methodes én hun teksten voor de wereldoriënterende vakken. Eerder schreef ik mijn zorgen al op over het gebrek aan betekenisvolle en contextrijke teksten. De aanleiding was toen een andere. Nu heb ik de oudere en nieuwere teksten eens naast elkaar gelegd en […]