In 2013 ontstond in Roermond een nieuw onderwijsconcept, Agora. We zijn nu 10 jaar verder, 10 jaar Agora in de praktijk. Inmiddels zijn er 30 Agorascholen opgericht of in oprichting en daarmee is het een van de snelstgroeiende onderwijsvernieuwingen in Nederland ooit. Twee belangrijke geestelijk vaders ervan, de eigenzinnige onderwijskunstenaar Sjef Drummen (in eigen woorden: […]

Iedereen met verstand van onderwijs herinnert zich nog het spraakmakende Iederwijs. Scholen die veredelde speeltuinen waren. Leerlingen (die ze vreemd genoeg studenten noemden) deden er niets anders dan spelen. Deze scholen weigerden te toetsen, de Onderwijsinspectie vond het daarom geen scholen en de media, politici en TV programmakers zagen gelukkig in dat dit zo niet […]

In discussies over onderwijsvernieuwingen gaat het dikwijls niet over de innovaties en hervormingen zelf, maar over de – vermeende – motieven van de vernieuwers. Ik denk dat er onbegrip onder ligt en geef daarom een top-10 van de opvattingen over onderwijs waar onderwijshervormers tegen ageren en die hun aangezet hebben tot hun ‘vernieuwingen’. Dit artikel […]

Dat directe instructie het enige is dat in onderwijs werkt, is een mythe die alleen overeind blijft bij bepaalde opvattingen over leren en motivatie. Media, dol op onheilsprofetieën over onderwijsvernieuwing, zouden daarom iets verder moeten kijken dan de journalistieke neus lang is, aldus Martens, en in het debat ook motivatie-effecten moeten betrekken. Het kan bijna […]