Gedragscode

Iedereen die deze blog leest, die actief is op de blog of op andere wijze gebruik maakt van de blog gaat impliciet akkoord met de gedragscode, ongeacht of die gelezen is of niet.

Toepasselijk recht

Deze blog is gepubliceerd in Nederland en is als zodanig slechts onderworpen aan de wet van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa. Geen enkele andere wet dan de Nederlandse wet is van toepassing.

Niet-commercieel

Tenzij anders aangegeven krijgt de uitgever niet betaald voor deze blog.

Link beleid

Het feit dat deze blog verwijzingen plaatst in berichten of pagina’s naar bepaalde websites, foto’s, afbeeldingen of ander materiaal, betekent niet dat de blog of de auteur instemt met de inhoud of activiteiten op de website waar naar verwezen wordt.

Commentaar Beleid

De site-eigenaar behoudt zich het volledige recht tot modereren, aanpassen, verwijderen, toevoegen, bewerken of anderszins opmerkingen naar eigen goeddunken wijzigen en om eventuele opmerkingen te verwijderen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opmerkingen die bevatten:

 • Persoonlijke aanvallen of beledigingen.
 • Materiaal dat belasterend en/of bedreigend is.
 • Verklaringen of implicaties die bekrompen, hatelijk, racistisch en/of beledigend zijn.
 • Materiaal dat illegale activiteiten impliceert en/of bespreekt met of zonder de intentie het te plegen.
 • Materiaal met de enige bedoeling het uitlokken van negatieve reacties (Flaming).
 • Geruchten over het privéleven van degenen die commentaar geven of van andere personen, wanneer deze kennis niet algemeen bekend is. Dit omvat academische status, beroeps status, financiële status en andere privézaken.
 • Ongefundeerde kritiek. Opbouwende kritiek is welkom, maar algemene kritiek op organisaties of personen wordt niet geaccepteerd.
 • De wildgroei van opmerkingen.
 • ‘Pot-stirring’ of proberen om het centrum van controverse worden. Opmerkingen die volgens de gedragscode zijn, maar als enig doel hebben personen te kwetsen.
 • (Links naar) auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming, met inbegrip van auteursrechtelijk beschermd materiaal of abonnement-gebaseerde web artikelen / forums.
 • Materiaal dat vulgair, obsceen of obsceen taalgebruik of beelden bevat of impliceert.
 • Religieuze ontheiliging.
 • (Links naar) foto’s/websites die niet algemeen aanvaardbaar zijn. Suggestieve foto’s en links tot ongepaste websites kunnen eveneens worden geschrapt.
 • Reclame of elke vorm van commerciële verzoeken. Dit omvat ook links naar commerciële websites gepost door personen die verbonden zijn met de desbetreffende website met als doel traffic naar hun site te genereren.
 • Links naar websites die niet relevant zijn voor de discussie.
 • Inhoud die off topic is.
 • Inhoud die de auteur gewoon niet leuk vindt.

Reacties die bovenstaande voorwaarden overtreden zullen zonder enige waarschuwing worden verwijderd.

Auteursrecht

Blogcollectief Onderzoek Onderwijs van https://onderzoekonderwijs.net/ is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie.
Iedereen is vrij posts of delen van posts te delen, herbloggen of citeren, mits onder vermelding van de bron, bijvoorbeeld door middel van een backlink.

Wij surfen op het internet en delen wat we vinden met onze lezers. We kunnen foto’s gebruiken die het eigendom zijn van andere mensen of organisaties. We proberen echter altijd terug te verwijzen naar de bron.

Indien u om een of andere reden het gevoel heeft dat uw rechten op deze blog worden geschonden, neem dan contact met ons op. Naar aanleiding van een redelijk verzoek is de gebruikelijke reactie dat het betreffende materiaal wordt verwijderd.

Tot slot

Deze gedragscode kan tussentijds worden aangepast. Als u wenst te reageren op de gedragscode, dan kunt u dit doen door middel van het contactformulier.