De onderwijspraktijk maakt heel beperkt gebruik van de resultaten uit onderwijskundig onderzoek, dat is al langer bekend. Onderbenutting van resultaten vinden onderzoekers, beleidsmakers én docenten problematisch, ieder om eigen redenen. Eén van de oplossingsrichtingen die wel wordt voorgesteld is om docenten vaker zelf onderzoek naar de eigen praktijk te laten uitvoeren. In opdracht van de […]

Door Esther de Groot Sinds 2005, na verschijning van de OCW notitie ‘Beleid dat werkt in de praktijk’, laten politici geen kans onbenut om de leer van evidence based onderwijsbeleid te verkondigen. Vaak wordt daarbij verwezen naar het medische domein, en de (veronderstelde) successen die daar gerealiseerd zijn door resultaten van wetenschappelijk onderzoek toe te […]