Een nieuwe Zweedse studie bekeek hoe ouders reageren als klassen groter worden.

Wat blijkt:

  1. Enkel ouders met een hoger inkomen helpen hun kinderen meer met huiswerk
  2. Alle ouders waren meer geneigd hun kinderen naar een andere school te sturen
  3. Enkel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vonden het moeilijker om hun leerkrachten te volgen in een grotere klas.

Voor de data maakten de onderzoekers gebruik van het Evalutation Through Folluw-up project van van de universiteit van Gothenburg waarbij de schoolresultaten van de kinderen uit het laatste jaar van het lager onderwijs bekeken werden van kinderen geboren in 1967,1972, 1977 en 1982. Deze kinderen kregen ook vragenlijsten op 13 jaar waarin het gedrag van de ouders, leerlingen en leerkrachten bevraagd werden. Deze data werd gecombineerd met data over het inkomen en het opleidingsniveau van de ouders.

De onderzoekers zien in hun resultaten mogelijke verklaringen waarom klasgrootte een groter negatief effect zou kunnen hebben op de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Bekijk het rapport hier.

Join the conversation! 1 Comment

  1. […] Een nieuwe Zweedse studie bekeek hoe ouders reageren als klassen groter worden. Wat blijkt: Enkel ouders met een hoger inkomen helpen hun kinderen meer met huiswerk Alle ouders waren meer geneigd hun kinderen naar een andere school te sturen Enkel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vonden het moeilijker om hun leerkrachten te volgen in een grotere klas. Voor de data maakten de onderzoekers gebruik van het Evalutation Through Folluw-up project van van de universiteit van Gothenburg waarbij de schoolresultaten van de kinderen uit het laatste jaar van het lager onderwijs bekeken werden van kinderen geboren in 1967,1972, 1977 en 1982. Deze kinderen kregen ook vragenlijsten op 13 jaar waarin het gedrag van de ouders, leerlingen en leerkrachten bevraagd werden. Deze data werd gecombineerd met data over het inkomen en het opleidingsniveau van de ouders. De onderzoekers zien in hun resultaten mogelijke verklaringen waarom klasgrootte een groter negatief effect zou kunnen hebben op de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.  […]

    Reply

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Category

klasgrootte, onderwijs