Denkend over mijn tweemaandelijkse bijdrage aan Didactief viel mij – letterlijk – iets in. Door de brievenbus viel het jubileumnummer van Pedagogische Studiën (op de omslag staat 90e jaargang 1919-2013; intrigerend). Dit jubileumnummer staat in het teken van een aantal toonaangevende artikelen uit hun archief. Dus in plaats van de nieuwste onderzoekspublicaties tegen het licht […]

Larry Cuban schreef op zijn blog het stuk The Sham and Shame of “Best Practices” dat ik eenieder aanraad te lezen. Hij vergelijkt het gebruik van ‘best practices’ in het onderwijs met dat in de gezondheidszorg en komt tot schokkende conclusies over zg. ‘gouden standaarden’ waarop beleid gebaseerd is. In twee eerdere blogs hebben Flip […]

Op verzoek van het Nationaal regieorgaan Onderwijsonderzoek plaats ik deze oproep aan docenten en onderzoekers. Dick van der Wateren Oproep tot het aandragen van ideeën voor onderwijsonderzoek In de zomer van 2012 heeft het ministerie van OCW besloten tot de oprichting van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO is ingesteld om de afstand tussen […]

Hier mijn eerste bijdrage als blogger voor het Blogcollectief Onderzoek Onderwijs. Maar eerst: Wie ben ik? Mijn naam is Paul Kirschner en ik ben hoogleraar Onderwijspychologie, in het bijzonder Leren en Cognitie, bij de Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) aan de Open Universiteit. Ik was – in het verleden – lid van de […]