Thomas More collega Astrid Cornelis legt helder uit hoe je kleine kinderen een essentieel wiskundig begrip duidelijk maakt. Zoals wel vaker overtuigt ze ons ook met dit blogbericht dat een stevige wiskundige basis bouwen veel meer is dan werken aan luidop tellen en cijfers herkennen.

Deze blog verscheen in een iets andere vorm in het novembernummer van Didactief. Een aantal van mijn columns en blogs van dit najaar gingen over bewezen leerstrategieën die leerkrachten maar vooral leerlingen en hun ouders kunnen gebruiken. Deze keer een zeer effectieve en efficiënte aanpak voor leerkrachten om leerlingen te helpen problemen te leren lossen. Een van de […]

Hier volgt een stuk geschreven door Ben Wilbrink en mij als bijdrage aan de discussie over “De Rekentoets”, en vooral om leden van de Tweede Kamer en de Staatssecretaris. Het is hoogste tijd om een andere koers te varen en goed na te denken over wat rekenen is en hoe wij deze instrumentele vaardigheid moeten […]

Door Jeroen Janssen (@J3ro3nJ). Eerder verschenen op de blog Onderwijskunde in Utrecht. Moeten we hoge verwachtingen hebben van het inzetten van onderwijstechnologie in het rekenonderwijs? Een recente meta-analyse suggereert dat misschien niet realistisch is. Al jaren wordt er door overheden en scholen flink geïnvesteerd in nieuwe technologie. Nieuwe technologische toepassingen zoals interactieve whiteboards, tablets, smart […]