Spreek jij Python? Programmeren als Tweede Taal – Leren programmeren lijkt op het leren van een tweede taal, zo wijst onderzoek uit. Misschien kan het onderwijs daarvan leren.

In deze post op de Vlaamse blogsite Kleutergewijs (warm aanbevolen!) wordt de heel actuele vraag gesteld, hoe als leerkracht om te gaan met leerlingen die thuis een andere taal spreken dan op school. Aanleiding voor dit stuk is een recente Vlaamse studie die ook relevant is voor het Nederlandse onderwijs.