Spreek jij Python? Programmeren als Tweede Taal – Leren programmeren lijkt op het leren van een tweede taal, zo wijst onderzoek uit. Misschien kan het onderwijs daarvan leren.

In deze blog, die ik vond via Larry Cuban, stelt Michael Trucano, een onderwijsexpert bij de Wereldbank, een paar belangrijke vragen over leren coderen en programmeren, die relevant zijn voor de Nederlandse situatie. Ook in Nederland horen we de roep om de 21ste-eeuwse vaardigheid coderen als verplicht vak op school in te voeren. Over de […]