Spreek jij Python? Programmeren als Tweede Taal – Leren programmeren lijkt op het leren van een tweede taal, zo wijst onderzoek uit. Misschien kan het onderwijs daarvan leren.