Recensie door Simon Verwer: Gert Biesta – The Beautiful Risk Of Education

20140505-215100.jpg

Op de site onderwijsfilosofie.nl schreef Simon Verwer een bespreking van Gert Biesta’s nieuwste boek The Beautiful Risk Of Education. Gert Biesta is een Nederlandse filosoof onderwijspedagoog en Professor of Educational Theory and Policy aan de Universiteit van Luxemburg. Hij publiceerde een groot aantal artikelen en boeken over onderwijs en figureert prominent in Het Alternatief, dat vorig jaar onder redactie van René Kneyber en Jelmer Evers verscheen.

Wat is het doel van ons onderwijs? Deze vraag, die in de dagelijkse onderwijspraktijk vrijwel volkomen afwezig is, functioneert als rode draad in het oeuvre van Gert Biesta. Eerder schreef hij hierover:

The question of purpose is in my view the most central and most fundamental educational question since it is only when we have a sense of what it is we want to achieve through our educational efforts—and ‘achieve’ needs to be understood in a broad sense, not in terms of total control—that it becomes possible to make meaningful decisions about the ‘what’ and the ‘how’ of our educational efforts, that is, decisions about contents and processes. – Biesta: 2012.

Deze fundamentele invalshoek is een verrijking voor het denken over onderwijs. En niet alleen voor het denken over onderwijs. Biesta is in wezen een wijsgerig antropoloog: hij is, naar mijn oordeel, op zoek naar wat het betekent om mens te zijn en/of te worden. Dit is onder meer te af te lezen aan zijn interesse in ‘subjectificatie‘ en zijn gebruik van de filosofie van onder meer Emmanuel Levinas, Michel Foucault en Jacques Derrida.

Simon geeft aan dat dit een boek is dat je meermalen moet lezen om het helemaal te begrijpen, maar concludeert:

Wanneer ik papieren boeken lees, vouw ik bij interessante en belangwekkende pagina’s altijd de oren om. Bij dit boek zijn er een aantal pagina’s overgebleven met rechte hoeken. In andere woorden: willen we echt goed onderwijs, dan zijn dit soort boeken die op lerarenopleidingen gelezen zouden moeten worden. Al staat Biesta op dit moment met enige afstand op grote, wat eenzame hoogte.

Lees hier verder. Daar staat ook een uitvoerig antwoord op een commentaar van een lezer van de recensie.

Goed onderwijs

Biesta’s opvattingen over wat goed onderwijs zou moeten zijn worden besproken in een stuk op de site van Stichting Beroepseer.

About Dick van der Wateren

Sinds voorjaar 2017 heb ik een filosofische praktijk, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren. Ik sta voor de klas op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of coach leerlingen die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Ik heb een jarenlange ervaring als aardwetenschapper (o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter. Werken met jongeren is mijn passie. Voor mij zijn tieners zo'n beetje de leukste mensen. Ze hebben een enorme levenslust, zijn creatief, hebben originele ideeën - soms op het bizarre af - en kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen. Ik beschouw het als een voorrecht aan die ontwikkeling te kunnen bijdragen.

3 Responses to “Recensie door Simon Verwer: Gert Biesta – The Beautiful Risk Of Education”

 1. Bedankt. Ik ben zeer vereerd met de aandacht, maar ik ben geen filosoof. Ik probeer, deels in dialoog met de filosofie, onderwijspedagogische argumenten te ontwikkelen. Dus ik zie mezelf het liefst als onderwijspedagoog.
  Gert Biesta

  • Dank voor de correctie. Het misverstand komt voort uit mijn, vermoedelijk slordige, lezing van uw artikelen, waarachter ik een filosoof vermoedde.
   Ik zal het veranderen.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Over onderwijs: eten wat de pot schaft of niet | Blogcollectief Onderzoek Onderwijs - 25 January 2016

  […] Recensie door Simon Verwer: Gert Biesta – The Beautiful Risk Of Education […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: