Door Jos Gijzen.

Deze post verscheen eerder op de reisblog van de studiereis naar HTH, San Diego.

Op vrijdag 29 september heb ik samen met Bert Martens een bezoek gebracht aan de opleidingsschool van High Tech High, de “High Tech High Graduate School of Education” (GSE)’. Naast het opleiden van nieuwe docenten voor de HTH Schools, is deze opleidingsschool steeds meer actief in binnen- en buitenland voor het aanbieden en organiseren van (online-)opleidingen, stages, conferenties, studiebezoeken, trainingen en workshops voor docenten, schoolleiders en beleidsmakers. En wie weet, binnenkort ook in Nederland!

Bert Martens en Jos Gijzen.

We hebben uitgebreid gesproken met Ratha Kelly, Outreach Coordinator en Hayley Murugesan, Student Affairs. Randy Scherer, directeur van deze unieke opleidingsschool, de enige binnen het PO en VO in de VS, was voor professionaliseringsactiviteiten naar Australië afgereisd.

missie

The GSE prepares reflective practioner leaders to work with colleagues and communities to develop innovative, authentic en rigorous learning environments where all students learn together.

De GSE bereidt leraren erop voor om de leiding op zich te nemen onderwijsprogramma’s te ontwerpen die ten goede komen aan alle leerlingen en die verdiepend en betekenisvol zijn. Men is er vooral op gericht om de werkwijzen en ‘good practices’ van de High Tech High scholen te gebruiken als een rijke en krachtige leeromgeving en daarbij diepgaand te reflecteren op uitvoeringspraktijken, leraren en schoolleiders te stimuleren om risico’s te nemen en een eigen visie te ontwikkelen op effectief onderwijs, leren (leren) en leiderschap. De GSE is geheel ingebed binnen het bestaande netwerk van High Tech High – 13 innovatieve scholen op basis van projectgestuurd onderwijs.

toonaangevend in innovatieve praktijken

De huidige High Tech High K-12 Charter Schools1 voor PO en VO dienen als context voor alle professionaliseringsactiviteiten. De GSE biedt leerervaringen aan die gepersonaliseerd, authentiek en transformatief zijn. Studenten van de GSE creëren persoonlijke leertrajecten en volgen een projectgestuurd curriculum. Ze onderzoeken diepgaand hun eigen leervragen, waarbij ze digitale portfolio’s ontwikkelen die laten zien welke leerervaringen en competenties ze hebben opgedaan.

Ze ‘leren door te doen’ en krijgen een grote diversiteit aan mogelijkheden aangeboden om de wisselwerking tussen theorie en praktijk te exploreren en te reflecteren op datgene wat ze hebben geleerd. Het GSE vergelijkt zichzelf met een opleidingsziekenhuis waarbij de GSE-studenten cursussen volgen en onderzoek doen terwijl ze tegelijkertijd dagelijks praktijkervaringen opdoen binnen de realistische en innovatieve contexten van de High Tech High scholen.

gelijke kansen voor iedere leerling

High Tech High is ontstaan vanuit een gelijke-kansenproject ten bate van de integratie van alle sociale klassen. De HTH K12 charter schools1 zijn opgericht vanuit de gedachte dat een innovatieve leeromgeving toegankelijk moet zijn en kansen biedt aan alle leerlingen, ongeacht hun culturele of sociaal-economische achtergrond. Zowel het ontwerp van iedere school als van iedere leerervaring wordt zodanig door HTH-leraren vorm gegeven dat ze een tegenwicht bieden tegen de historisch gegroeide dominante kenmerken van onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de VS, in de meeste gevallen ten nadele van kinderen en studenten in achterstandssituaties.

Hun vernieuwende pedagogische aanpak en bijbehorend onderwijsconcept leggen de focus op verdiepend leren, geven leerlingen een stem en keuzemogelijkheden in hun leerproces, zorgen voor een authentiek doel om na te streven en bieden leerlingen publiek voor hun werk op school. Studenten op de GSE onderzoeken de verbinding tussen de praktijk van gelijke kansen en onderwijsontwerp en ontwikkelen effectieve leiderschapsvaardigheden om hun collega’s te ondersteunen in het creëren van scholen die zowel gelijke kansen bieden als innovatief zijn.

Hieronder hebben we de belangrijkste opleidingsprogramma’s en andere professionaliseringsactiviteiten die de GSE aanbiedt op een rijtje gezet. Nadere informatie is te vinden op hun uitgebreid gedocumenteerde website.

leraren in opleiding

Leraren kunnen tijdens het werken op een HTH-school tegelijkertijd een bevoegdheid behalen in een of meer vakken conform de vereisten van de staat California.

M.Ed. in Educational Leadership

De M.Ed. in Educational Leadership is beschikbaar als een eenjarig full-time programma of een tweejarig parttime programma voor werkende professionals. Het M.Ed. is ook toegankelijk voor internationale studenten. Iedere student aan een M.Ed. programma is gekoppeld aan een schoolleider of ‘teacher leader’ in een van de dertien K-12 HTH-scholen of aan een leidinggevende binnen de centrale HTH-organisatie. Ze praktiseren leiderschap met een focus op verdiepend leren en het bieden van gelijke kansen. Tegelijkertijd voeren ze projecten uit waarbij ze theorie en praktijk integreren binnen hun eigen schoolsetting.

centrum voor onderzoek naar innovatie en gelijke kansen

Dit centrum brengt een kritische dialoog op gang over complexe praktijkproblemen binnen K-12 scholen tussen studenten, jongeren en mensen die werkzaam zijn in de praktijk. Hiertoe wordt gebruikt gemaakt van de methodiek van participatief onderzoek en toepassingen vanuit wetenschappelijk onderzoek om onderwijs, ‘leren leren’ en het leiderschap in de scholen te verbeteren.

Education Leadership Academy

De Education Leadership Academy werkt met nationaal en internationaal samengestelde teams die als ‘change agent’ kunnen fungeren aan de transformatie van scholen. Men maakt gebruik van strategieën als verdiepend leren, gelijke kansen en het leiding geven aan veranderingen. Deze Academy omvat een eenjarig hybride programma met drie ‘face-to-face’ momenten op de GSE in San Diego, partnerschappen met ‘HTH critical friends’, en een aantal online programmaonderdelen. De deelnemers werken aan persoonlijk leerplannen en voeren samen met andere scholen leiderschapsprojecten (‘collaborative leadership’) uit, gekoppeld aan specifieke behoeften binnen hun eigen school.

PBL Leadership Academy

De PBL (project-based learning) Leadership Academy is een eenjarig online en ‘face-to-face’ programma dat wordt uitgevoerd door het delen van gezamenlijke ervaringen, meerdaagse leiderschapsdagen op de GSE in San Diego en begeleiding door HTH docenten voor het in teamverband ontwikkelen van loopbaantrajecten voor leerlingen in nauwe samenwerking met het locale en regionale bedrijfsleven.

professionaliseringsactiviteiten en conferenties

Onze reisgroep in discussie met leerlingen van High Tech High.

De GSE organiseert jaarlijks een keur aan professionaliseringsactiviteiten en conferenties voor gasten uit binnen- en buitenland. Ze kunnen bestaan uit studiebezoeken, workshops en maatwerktrajecten in samenwerking met docenten, leraren en schoolleiders van de HTH-scholen. Afgelopen jaar werd HTH bezocht door zo’n 4000 bezoekers!

Een keer per jaar vindt de Deeper Learning Conference plaats, die wordt bezocht door een grote diversiteit aan participanten ‘all over the world’ en met name gericht is op ‘deeper learning’-activiteiten en het opdoen en uitwisselen van nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

De herfst-, winter- en voorjaarsconferenties worden georganiseerd rondom een bepaald thema. In het schooljaar 2017-’18 zijn dat: assessment 2.0, relaties en integratie en project design voor ‘deeper learning’.

UNBOXED

Twee keer per jaar brengt GSE een uitgave van het tijdschrift UNBOXED uit met berichten en ervaringen vanuit de praktijk, het beleid en resultaten van onderzoek binnen en buiten de HTH. Het tijdschrift is gratis online beschikbaar via de website van HTH en zeker de moeite waard om te bekijken.

verspreiding gedachtegoed HTH in Nederland

Samen met Bert Martens ga ik in november 2017 een workshop organiseren naar aanleiding van onze studiereis naar de HTH voor docenten die werkzaam zijn binnen Agora/Nikée 3.0 en de afdeling gepersonaliseerd Vrijeschoolonderwijs van BC Broekhin. Daarnaast zijn we voornemens workshops te organiseren op de SOML-dag voor alle medewerkers van de SOML-scholen in februari 2018. (SOML = Stichting Onderwijs Midden-Limburg.)

Als er voldoende interesse is gaan we ook plannen ontwikkelen om met Heyy.SOML in samenwerking met de Graduate School of Education van High Tech High professionaliseringsactiviteiten in Nederland te organiseren rondom onderwerpen als ‘project-based learning’,‘mentoring (advisory)’, ‘leadership’ en ‘Equity’.  (Zie voor uitvoerige achtergrondinformatie Work that Matters: The Teacher’s Guide to Project-based Learning.) De activiteiten kunnen bestaan uit online-activiteiten en/of workshops die worden verzorgd door HTH-docenten en schoolleiders en deelnemers aan onze studiereis.

Een vrij complete beschrijving van het profiel van onderwijs en organisatie van de High Tech High is te vinden in de publicatie van de Nellie Mae Education Foundation. Zie voor nadere informatie en inspiratie natuurlijk ook de interessante en enthousiaste reisverslagen op onze blog!

_________

Voetnoot

* Het onderwijs in de Verenigde Staten wordt voornamelijk beheerd door de afzonderlijke staten. Elk van de 50 staten heeft een kostenloos openbaar schoolsysteem (public school system). Het openbare schoolsysteem is gebaseerd op 13 jaar onderwijs voor iedere leerling, beginnend met Kindergarten voor vijfjarigen, en eindigend met de twaalfde klas, waarna leerlingen hun High school diploma behalen. Daarom wordt het systeem ook wel “K through 12”, of kortweg “K12”, genoemd. Meestal doorlopen kinderen achtereenvolgens drie verschillende scholen: Elementary School, Middle School (in sommige staten Junior High School genoemd) en High School. Als men hierna nog een opleiding wil volgen komt men vaak uit in een College. Hier kan men een Bachelor Degree (vierjarige opleiding), of voor sommige studierichtingen een lagere associate degree (twee jaar) volgen. Ook universiteiten bieden een programma aan om een Bachelor Degree te behalen. Hierna kan men eventueel nog een studie op een universiteit volgen om een Masters Degree en daarna een PhD te behalen.

Naast de openbare (public) scholen die volledig door de staat worden gefinancierd, zijn er zogenaamde charterschools zoals High Tech High. De charterschools hebben meer ruimte om hun curriculum op een eigen innovatieve wijze inhoud en vorm te geven. Zij worden gedeeltelijk door de staat gefinancierd en hebben daarnaast toestemming om additionele financiële middelen te verwerven (publiek of privaat).

Tenslotte zijn er privé-scholen waarvoor door ouders (hoge) eigen bijdragen betaald moeten worden. Dit geldt niet voor de openbare en charterscholen die geen eigen bijdragen vragen aan ouders. Zowel public, privé- als charter schools worden door de staat op basis van dezelfde kwaliteitscriteria beoordeeld.

0 0 votes
Article Rating

Als blogger en onderwijsauteur denk ik na over onderwijs en pedagogiek. In 2016 verscheen bij Uitgeverij Ten Brink mijn boek 'Verwondering' waarin ik een lans breek voor onderwijs op basis van vragen die leerlingen zelf bedenken. In 2020 verscheen mijn boek De Denkende Klas bij LannooCampus met praktische aanwijzingen om met leerlingen dieper te denken. Als vo-docent heb ik talentvolle en begaafde leerlingen begeleid die meer uitdaging nodig hebben, en leerlingen gecoacht met diverse problemen - onderpresteren, perfectionisme, levensvragen. Na een lang leven in het onderwijs en de wetenschap ben ik in 2017 een filosofische praktijk begonnen, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren over levensvragen, zingeving, werk, studie, relaties.

Abonneren
Abonneren op
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

About Dick van der Wateren

Als blogger en onderwijsauteur denk ik na over onderwijs en pedagogiek. In 2016 verscheen bij Uitgeverij Ten Brink mijn boek 'Verwondering' waarin ik een lans breek voor onderwijs op basis van vragen die leerlingen zelf bedenken. In 2020 verscheen mijn boek De Denkende Klas bij LannooCampus met praktische aanwijzingen om met leerlingen dieper te denken. Als vo-docent heb ik talentvolle en begaafde leerlingen begeleid die meer uitdaging nodig hebben, en leerlingen gecoacht met diverse problemen - onderpresteren, perfectionisme, levensvragen. Na een lang leven in het onderwijs en de wetenschap ben ik in 2017 een filosofische praktijk begonnen, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren over levensvragen, zingeving, werk, studie, relaties.

Category

onderwijs, praktijk, progressief onderwijs, vernieuwing, vernieuwingsscholen

Tags

, , , ,