Het brein is ‘hot’. Kennis uit de neurowetenschappen begint snel — misschien wel te snel — zijn weg te vinden in andere gremia, waaronder het onderwijs. Dat komt voor een deel omdat er een ‘evidence-based’-wind aan het waaien is: goed onderwijs is onderwijs dat vertrekt vanuit wetenschappelijke bevindingen. Daar komt bij dat sommige wetenschappelijke bevindingen […]