Onderstaande bijdrage is afkomstig van Wilfred Rubens. Het is met toestemming overgenomen onder de Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported license. Het origineel is te vinden op Wilfreds weblog. Er is een gapende kloof tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Hoogleraar Rob Martens haalde vandaag in een keynote hard uit naar de praktijk van onderwijsonderzoek. Gelukkig bood hij […]

Het brein is ‘hot’. Kennis uit de neurowetenschappen begint snel — misschien wel te snel — zijn weg te vinden in andere gremia, waaronder het onderwijs. Dat komt voor een deel omdat er een ‘evidence-based’-wind aan het waaien is: goed onderwijs is onderwijs dat vertrekt vanuit wetenschappelijke bevindingen. Daar komt bij dat sommige wetenschappelijke bevindingen […]

Zijn kinderen een soort wetenschappers in het klein? De beroemde Jean Piaget dacht van wel. Een bekende uitspraak van hem is: “When you teach a child something you take away forever his chance of discovering it for himself.” Maar … Piaget sprak daarbij over oudere kinderen, niet over kinderen van een jaar of twee oud, […]