Deze blog is gebaseerd op een interview die Sophie Pycke (HUMO) hield met Tim Surma, promovendus aan de Open Universiteit, en mijn persoon over studeren. Hoe het moet en hoe het niet moet!

 Daar is de blok! Met een landelijk tekort aan fluostiften als gevolg. Maar werkt dat wel, overijverig onderlijnen? Volgens de cognitieve psychologie gebruiken scholieren en studenten massaal de verkeerde studietechnieken. Onderzoekers hebben de voorbije decennia verschillende leermethodes ontwikkeld die wél efficiënt blijken, maar die vinden amper hun weg naar aula’s en klaslokalen. Smijt de samenvatting van je medestudent door het raam en loods die gortdroge materie je brein écht binnen.

Onderlijnen, herlezen of de samenvatting van iemand anders van buiten leren: het zijn studietechnieken die zorgen voor een vals gevoel van herkenning. Er zijn betere manieren om een – blijvend – geheugenpad te trainen. Dat zeggen Paul A. Kirschner, hoogleraar onderwijspsychologie en universiteitshoogleraar aan de Nederlandse Open Universiteit, en Vlaams doctoraatsonderzoeker Tim Surma.

HUMO Het was dus tijdverlies om in een lang vervlogen studententijd fluostiften in alle kleuren van de regenboog te verslijten?
TIM SURMA
“Alles hangt af van de techniek die je gebruikte. Maar de meeste studenten beginnen meteen, bij de eerste lezing, zowat drie vierde van de tekst te onderlijnen. Een makkelijke en snelle aanpak, maar één die je weinig vooruit helpt. Uit studies blijkt dat onderlijnen een minder doeltreffende techniek is, ongeacht tekstlengte of onderwerp. In sommige gevallen kan het de performantie zelfs ondermijnen. Want door te onderlijnen, leg je de nadruk op partikeltjes informatie en blijf je weg van het groter kader. Je blijft dus maar wat aan de oppervlakte bengelen. Het werkt bijvoorbeeld wel beter wanneer je pas na het lezen van een hoofdstuk actief nadenkt over de belangrijkste begrippen of passages, en daarna onderlijnt.”

HUMO Wat zijn, naast onderlijnen, de meest gebruikte foute bloktechnieken?
SURMA
“Een foute tijdbesteding. Een student die drie dagen voor zijn examen een volledige cursus in zijn hoofd zit te stampen, is die info – met wat geluk – de dag nà het examen vergeten. Een marathonloper begint ook geen drie dagen voor de wedstrijd te trainen. Maar ons brein zou die techniek wel moeten oppikken? Alleen de allerslimsten komen daarmee weg. Vandaar dat studenten na een examen snel het gevoel hebben dat ze alles vergeten zijn. Een probleem als je niet alleen moet slagen voor vakken als statistiek 1, maar daarna ook voor statistiek 2 en 3.”
“Herlezen is een andere veelgebruikte, maar weinig optimale techniek. Volgens een Amerikaanse survey herleest 84% van de universiteitsstudenten tekstboeken tijdens de blok als herhalingsmethode. De voordelen op korte termijn lijken aantrekkelijk: herlezen vraagt geen training, je hebt een gevoel van herkenning en het neemt redelijk weinig tijd in beslag. Maar herlezen is ook een passieve techniek. Het is net door leerstof actief op te halen dat je je die ook op een later tijdstip makkelijker zal herinneren. Middelbare scholieren hebben dan weer de neiging om cursussen letterlijk over te schrijven. Ze hebben het gevoel uren gewerkt te hebben, maar de hersenen hebben er weinig van opgepikt.”

HUMO De samenvatting van de bolleboos naast je gebruiken, is dat een goed idee?
SURMA
“Samenvattingen van een ander zijn een no go. Want wat doe je dan? Je leert enkel de samenvatting en skipt de cursus, terwijl net het zelf genereren van die samenvatting of mindmap je heeft verplicht om na te denken over hoofd- en bijzaken. Leren zonder het grotere geheel te vatten, helpt weinig.”
PROF. PAUL A. KIRSCHNER “Het probleem is dat de meeste leerlingen en studenten nooit geleerd hebben om een goeie samenvatting te schrijven. Ze schrijven passages letterlijk over of kunnen bijzaak niet van hoofdzaak onderscheiden. Dat is ook een van de redenen waarom zo veel kinderen geen mooie opstellen schrijven. Ze hebben nooit geleerd om hun gedachten op een rij te stellen en te ordenen in clusters, alinea’s of secties. Ze beginnen links bovenaan en eindigen rechts onderaan. Hoe je een samenvatting schrijft, zou in het leerstofpakket van het lager onderwijs moeten zitten ingebouwd en moet doorgaan door de hele onderwijscarrière in alle vakken.”

HUMO Bestaat er eigenlijk een verschil tussen een samenvatting met de hand schrijven of typen op je laptop?
KIRSCHNER
“Beter met de hand. Als je een samenvatting op de computer maakt, ga je sneller integrale zinnen uit je cursus knippen en plakken. Dat werkje vraagt weinig cognitieve verwerking. Als je met pen en papier aan de slag gaat, ga je zinnen comprimeren en parafraseren. Je verwerkt de info in je eigen woorden en bent op dat moment al aan het studeren. Dat heb je niet niet als je razendsnel en blind zit te typen. De tekst staat dan wel op papier, maar is onvoldoende door je hersenen verwerkt.”

HUMO Waarom zijn die veelgebruikte studietechnieken zo weinig efficiënt?
SURMA
“Ze zorgen voor een vals gevoel van herkenning en scheppen de illusie van competentie. Informatie komt herkenbaar voor. Die info zélf herproduceren, blijkt een ander paar mouwen. Maar aangezien herkenning een plezierig en comfortabel gevoel is, houden we vast aan die technieken. We worden niet graag geconfronteerd met de beperkingen van ons geheugen.”
“We hebben bijvoorbeeld ook makkelijk de neiging om ons geheugen te overschatten. ‘Wat ik me nu herinner, weet ik vast over vijf dagen ook wel nog.’. We verwarren onze huidige prestatie dus soms met het leren op lange termijn. Als je op één avond 20 economische termen in je hoofd propt, ga je ervan uit dat die in je geheugen vervat zitten. Maar het vergeetproces begint van zodra we stoppen met leren.”

HUMO Moet er zoiets komen als een vak ‘leren leren’?
SURMA
“De meeste middelbare scholen zetten effectief wel in op ‘leren leren’. Maar het probleem is net dat die studietips in een apart vak worden gebundeld. Wat maakt dat leerlingen tijdens één afgebakend uurtje stilstaan bij de manier waarop ze studeren. Op zich wel een goeie zaak, maar het kan veel beter. Menig leerkracht zal bevestigen dat zo’n apart vak over studeren eigenlijk geen bal opbrengt. Studeertips moeten net ingebed zitten in een bredere context. Nu krijgen leerlingen tips over hoe ze teksten moeten lezen en de week erop worden ze verondersteld die techniek spontaan te gebruiken tijdens de les geschiedenis. Het is net zaak om een leerstrategie tijdens de les uit te leggen en die meteen te testen. Als leerkracht kan je een stukje tekst lezen en meteen erna wie, wat, waarom vragen stellen. Het duurt 20 seconden om aan je leerlingen duidelijk te maken waarom het zo nuttig is om stil te staan bij wat je gelezen hebt en jezelf via die vragen te dwingen info uit de tekst te herinneren. Minimale moeite, maximaal resultaat.”

HUMO Vanaf welke leeftijd laat je een kind het best studietechnieken aanleren?
SURMA
“Hoe jonger, hoe beter. Ik ben nu 37 jaar, maar tot twee jaar geleden heb ik altijd op de verkeerde manier gestudeerd. Ik dacht altijd dat ik het beste kon leren aan de hand van filmpjes. Zo heb ik uren verspeeld met op Youtube filmpjes op te zoeken over statistiek, terwijl er veel effectievere manieren zijn. Hoe sneller je dat door hebt, hoe beter. In de lagere school al zouden kinderen moeten leren werken met flashcards, zouden ze moeten leren dat zoiets niet alleen dient om jezelf te controleren, maar om makkelijker bij te leren. Ik sta zelf ook nog voor de klas en integreer continu kleine quizjes. Vooral voor parate kennis maken die een wezenlijk verschil. Door voortdurend op die studietechnieken in te spelen, worden ze een gewoonte en kan een leerling beter inschatten of hij daadwerkelijk iets heeft bijgeleerd. Want veel leerlingen die het middelbaar doorkomen door achteloos hun cursussen te onderlijnen, lopen in het hoger onderwijs genadeloos tegen de lamp.”

HUMO En echt iedereen kan zijn geheugen trainen via studietechnieken?
SURMA
“Elke persoon is uiteraard gebonden aan persoonlijke limieten. Maar met de juiste technieken kan je veel meer dan je zou vermoeden.”
“Maar one size does not fit all. Een studietechniek is niet zoals een medicijn dat altijd aanslaat. Bedoeling is dat studenten geïnformeerd hun weg kunnen zoeken binnen de effectieve studiemethoden. En daar moet de leerkracht en docent zijn rol opnemen.”

HUMO Nemen lerarenopleidingen hierin ook effectief het voortouw?
KIRSCHNER
“Integendeel, die schieten tekort. Leerkrachten en docenten zijn zelf niet vertrouwd met de beste leertechnieken en dragen die dan ook niet over aan hun leerlingen. Leerkrachten zijn het product van pakweg zestien jaar in hetzelfde onderwijssysteem. Daarin hebben ze geleerd om netjes met kleuren te highlighten, hoofdstukken uit het boek nog eens te herlezen of hun aantekeningen na te lezen. Die techniek zitten ze generaties lang te herkauwen en door te geven.” “Bijkomend probleem is dat mensen tamelijk anekdotisch gericht zijn. ‘Ik heb het vroeger zo gedaan en ik ben geslaagd. Dus het zal wel goed zijn zo.’ Wie weet hoever ze het hadden geschopt als ze wél de juiste leertechnieken hadden gebruikt.”
SURMA “Effectieve studietechnieken werden vorig academiejaar nauwelijks vermeld in tekstboeken of cursussen van lerarenopleidingen. Voor mijn doctoraatsstudie heb ik, samen met drie collega’s, 44 lerarenopleidingen in België onder de loep genomen. Toch wat betreft studietechnieken. In totaal hebben we, na gerichte screening, een zestigtal boeken onderzocht op de meest gebruikte studietechnieken. Wat bleek? In de overgrote meerderheid van die boeken wordt amper melding gemaakt van leerstrategieën. Het zou mooi zijn mochten handboek- en cursusschrijvers zich iets meer inspireren op decennialang cognitief onderzoek. Het zou onze leraren, en dus ook de komende generaties van hun leerlingen ten goede komen. Maar ik heb er goede hoop op dat dit snel kan aangepast worden zonder al te grote inspanningen.”

HUMO Heb je de lerarenopleidingen in kwestie geconfronteerd met je bevindingen?
SURMA
“Ja, en ze reageerden hoofdzakelijk positief. Ik heb hen artikels en samenvattingen opgestuurd en hopelijk doen ze daar iets mee. Met een aantal docenten heb ik persoonlijk contact gehad en zij gaan die technieken alleszins in hun lessen integreren. Ook verschillende uitgeverijen van schoolboeken gaan ermee aan de slag.”
“Ik heb nu één aspect van het leraarschap doorgelicht, maar leerkrachten en docenten zijn ook van massa’s andere zaken onvoldoende op de hoogte. Zoals klasmanagement, omgaan met pestgedrag of adhd. Het is voor leraren en docenten een zware klus om op de hoogte te blijven van alle wetenschappelijk gekaderde evoluties. En dat is geen kritiek, ze hebben gewoon tijd te weinig om al die aspecten grondig in kaart te brengen.”

HUMO Over leerstijlen wordt in middelbare scholen en hoger onderwijs wél volop gecommuniceerd. Wat is dat eigenlijk, leerstijlen? En werpen die wel vruchten af?
KIRSCHNER
“Volgens één van de meest gangbare leerstijlensystemen zijn er drie types studenten: zij die het best visueel, auditief of kinesthetisch geprikkeld worden. Sommige studenten zouden dus makkelijkst informatie onthouden via beelden, anderen via het gehoor of via beweging. (door bv. rond te lopen) Bedoeling is dat jongeren via een enquête hun leerstijl opgeven en zo tot een leerprofiel komen. Maar zoals dat gaat met voorkeuren, kiezen ze de makkelijkste of meest bekende weg. Ze geven de leerstijl op die zij menen het beste bij hen ligt, die hen de minste moeilijkheden oplevert. Door in die comfortzone te blijven hangen, ontneem je jezelf de mogelijkheid om je vermogen ten volle te ontwikkelen. Iemand die de dingen graag supergeordend heeft, is net gebaat bij een wat rommelige aanpak, zodat zij of hij een beroep moet doen op zijn vermogen om te ordenen en die kwaliteit zo verder uitdiept. Dat hele systeem van leerstijlen heeft trouwens wat weg van astrologie. ‘Ik ben een leeuw, dus een leider, dus ik gedraag me daarnaar.’ Evenveel waarheid in beide constructies.”

HUMO Waarom worden scholieren en studenten dan toch nog altijd om de oren geslagen met leerstijlen?
KIRSCHNER
“Omdat er een multimiljoenenindustrie achter zit. Trainers in leerstijlen komen naar scholen en duwen die technieken de klas, maar ook de ouders in. En aangezien scholen, docenten en ouders niet gewapend genoeg zijn om in te gaan tegen die praktijken, blijven ze bestaan. Docenten geloven evenzeer als kinderen en ouders dat het werkt. En voor ouders is het een mooie vluchtroute: ‘Ah u bent een verbaal leerkracht, maar mijn kind is een beelddenker. Vandaar de slechte punten.’ Hokjesdenken en self fulfilling prophecy tot het uiterste.”

HUMO Wat met de meer traditionele studietechnieken, zoals eten en beweging?
KIRSCHNER
“Beweging stimuleert de bloedsomloop waardoor meer zuurstof naar de hersenen gaat en die beter functioneren. Als je moe of suf achter je bureau zit, is het dan ook nuttig om een matig actieve bezigheid te gaan doen: fietsen, wandelen, trappen lopen,.. Overmatige spanning kan je met beweging bestrijden, maar gezonde spanning, waarbij je lichaam adrenaline produceert en je alert bent, is dan weer wel gezond. Algemene stelregels die voor iedereen gelden bestaan niet. Iemand met morbide overgewicht kan evengoed wat naar muziek luisteren. Doen waar je je goed bij voelt is het belangrijkst.”
“Ook via voeding kan je je hersenen stimuleren. Voel je je wat slapjes achter je bureau? Eet dan koolhydraten die je lichaam afbreekt tot glucose, dé brandstof voor je hersenen. Vermijd snelle suikers zoals snoepjes of chips, maar ga voor fruit, aardappelen of pasta. Eiwitten, onder andere terug te vinden in steak, zijn ook niet per se nodig. Eiwitten zijn nodig voor spieropbouw, maar zijn minder belangrijk voor je energieniveau. Tijdens een dipje eet je dus beter een tros druiven dan een stuk vlees.”

HUMO Wat met studenten die zich aan de voorschriften van de ramadan houden? Zij kunnen niet continu hongertjes blussen.
KIRSCHNER
“Vasten tijdens de blok is problematisch. Studenten die zich houden aan de ramadan ondermijnen hun leerprestaties. Ze hebben onvoldoende nachtrust en een te lage suikerspiegel. Ze mogen pas eten na zonsondergang en moeten wakker zijn om te eten voor zonsopkomst tegen 5 uur. Daarna moeten ze gemiddeld nog acht uur verder zonder eten, en dan moeten ze nog aan hun examen beginnen. Verschrikkelijk ondermijnend voor het concentratievermogen.”

HUMO Handige tips, maar sociale media blijven wel voor een constante beproeving zorgen. Moet een student vandaag meer doorzettingsvermogen aan de dag leggen dan pakweg 20 jaar geleden?
SURMA
“Vroeger waren er knikkers en voetbal. Nu is er instagram en facebook. Het verschil is dat die sociale media veel dwingender zijn dan een potje voetbal. Multitasken is trouwens een mythe. Je kan geen twee cognitief belastende processen tegelijkertijd uitvoeren. Als twee mensen wandelen en de ene vertelt een moeilijker verhaal, zullen ze automatisch even stilstaan. Omdat je hersenen anders niet alle info opnemen. Het geluid van een berichtje op je gsm stemt overeen met een shot endorfine. Leg je gsm dus in een andere kamer, op stil, en laat sociale media voor tijdens de pauzes.”

HUMO En tot slot, om van de blok een gezellige familieaangelegenheid te maken: kunnen ouders iets doen om het studieleed van hun oogappel te verzachten?
KIRSCHNER
“Als ze in het hoger onderwijs zitten, is het te laat. Dan kan je hun frustraties hoogstens stillen met wat lekker en gezond eten. Maar ouders kunnen wél nog iets doen voor hun kleine kinderen. Op de basisschool zijn kinderen nog veel ontvankelijker voor advies van ouders en vinden ze het makkelijker om nieuwe gewoonten aan te leren. Maak het hen daarom van jongs af gewoon om elke avond een half uur samen hun leerstof door te nemen in plaats van 2u om de andere avond. Gespreid leren is het antwoord op veel vragen. Maar die wijze raad zullen ze op hun veertiende niet meer aannemen, niet van hun ouders en niet van de leerkracht.”

Volg mij op Twitter @P_A_Kirschner

 

En verder: WAT WERKT?

Vooraleer je je cursussen richting muur smijt: met deze technieken herinner je jezelf de droogste materie over vijf jaar nòg altijd.

Test jezelf (Retrieval Practice)

WAT?We maken het onszelf graag makkelijk. Maar als je die irritante studiegenoot in punten wil overtreffen, kies je beter de moeilijkere weg en organiseer je een quizrondje voor jezelf. Self-testing verplicht je om je bepaalde informatie te herinneren (retrieval practice: het terug ophalen van informatie uit je langetermijngeheugen), waardoor je sterkere geheugenpaden aanlegt die het ophalen van info vergemakkelijken.

HOE? Onderwerp jezelf na elk hoofdstuk aan een kleine quiz. Gebruik flash-cards of de Cornell-samenvatting: noteer tijdens de les kernwoorden en test jezelf thuis.

WAAROM? Voor lagereschoolkinderen en vierdejaars rechten: self-testing werkt voor iedereen, voor elk vakgebied. In plaats van passief te herlezen, kies je ervoor om herinneringen actief op te halen. De confrontatie met de beperkingen van je geheugen kan ontmoedigend zijn, maar je onthoud er wel een pak meer door. De techniek wordt zelfs toegepast op Alzheimer-patiënten. Korte en frequente tests tonen de beste resultaten.

Stop met blokken (Spaced Practice)

WAT? Twee dagen op voorhand die cursus taalkunde in je hoofd beginnen proppen? Fout idee! Blokken werkt minder goed dan gespreid leren. Drie keer studeren aan een onderwerp verspreid over een week is beter dan één keer drie uur studeren op dezelfde dag aan dat ene onderwerp. Dit betekent evenmin dat je meer moet oefenen, maar beter drie keer twee oefeningen doet dan één keer zes oefeningen.

HOE? Laat intervallen tussen je studeersessies. Als je 12 tot 24 uur laat tussen twee sessies, onthoud je leerstof gedurende één week. Wil je iets vijf jaar onthouden? Laat dan 6 tot 12 maanden tussen twee studeersessies.

WAAROM? Hoewel het wat onlogisch lijkt, onthoud je wel degelijk informatie tussen die lange intervallen. Je herleert ook makkelijker wat je in de tussentijd bent vergeten. De techniek werkt voor alle leeftijden, voor zowel het leren van woordenschat, begrippen en vaardigheden zoals wiskunde en muziek. Je plant wel best vooruit om uitstelgedrag te counteren.

Wissel onderwerpen af (Interleaved Practice)

WAT? Door gelijkaardige onderwerpen af te wisselen, bereik je meer. Een oefensessie is ‘interleaved’ als de opeenvolgende problemen zo zijn gerangschikt dat je ze niet met dezelfde aanpak kunt oplossen. Interleaving practice voelt daardoor moeilijker aan dan aan één stuk hetzelfde te studeren/oefenen, maar het effect op lange termijn is groot. Als je bijvoorbeeld steeds hetzelfde soort oefening na elkaar maakt, moet je na verloop van tijd niet meer nadenken over hoe die op te lossen. Wanneer je afwisselt is dat wel het geval.

HOE? Smijt je studeerschema om. In plaats van AAA / BBB / CCC (geblokt oefenen) kies je voor ABC / CAB / BAC (interleaved). Boeken bieden dikwijls oefeningen aan ‘geblokt’ per thema. Zorg bij de herhaling voor je examen dat je die dus zelf door elkaar gooit. Het betekent niet dat je extra oefeningen moet maken, enkel de volgorde waarin je oefent verschilt.

WANNEER? Wanneer oefentypes of leerinhouden uiterlijk gelijkaardig lijken (vb allemaal oefeningen over driehoeken of vervoegingen van werkwoorden), is interleaving aangewezen. Geblokt oefenen of studeren blijft aangewezen wanneer de inhouden weinig gemeenschappelijk lijken te hebben, of wanneer chronologie belangrijk is.

Stel vragen (Elaborative Interrogation)

WAT? Een lastige term voor het actief verwerken van leerstof door jezelf vragen te stellen. Het proberen beantwoorden van  deze”Waarom? Wat? Hoe?- vragen” tijdens het studeren faciliteert het leren. Het is intensiever dan enkel de tekst doorlezen, wat net die gewenste extra ‘moeilijkheid’ is die ervoor zal zorgen dat de leerstof langer beklijft.

HOE? Stel jezelf vragen tijdens het studeren. Die hangen natuurlijk samen met het onderwerp dat je studeert (hoe werkt dit? Waarom klopt deze overgang? Wat is de oorzaak van dit? Zoek verschillen of gelijkenissen.). Pas dit ook toe tijdens het maken van samenvattingen: vat je leerstof samen of parafraseer die zonder dat je initieel naar je bronnen te kijkt. Wel opletten dat je eigen uitleg klopt: controleer jezelf daarna ook op juistheid via je lesmateriaal of bij je leraar.

WANNEER? Deze techniek gebruik je best wanneer je al enige voorkennis hebt van het onderwerp. Het werkt bij een breed gamma aan vakken en leerstof, maar vooral bij feitelijke inhouden.

 

Andere effectieve leerstrategieën kan je bijvoorbeeld vinden via http://www.learningscientists.org/downloadable-materials

5 1 vote
Article Rating
Abonneren
Abonneren op
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

About Paul Kirschner

Nederlands: Prof. dr. Paul A. Kirschner, dr.h.c. is Universiteishoogleraar en hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit. Hij is ook Visiting Professor Onderwijs met een leerstoel in Leren en Interactie in de Lerarenopleiding aan Oulu University (Finland) waar hij ook een Eredoctoraat heeft (doctor honoris causa). Hij is een internationaal erkende expert op zijn gebied en heeft zitting gehad in de Onderwijsraad in de periode 2000-2004 en is lid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF. Hij is Fellow of the American Educational Research Association (AERA; NB de eerste Europeaan aan wie deze eer werd toegekend), de International Society of the Learning Sciences (ISLS) en van de Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science of the Royal Dutch Academy of Sciences (NIAS-KNAW). Hij was President van de International Society for the Learning Sciences (ISLS) in de periode 2010-2011. Hij is Hoofdredacteur van de Journal of Computer Assisted Learning en Commissioning Editor van Computers in Human Behavior, en hij is auteur van Ten steps to complex learning (Routledge/Erlbaum). Hij schrift ook regelmatig voor Didactief (de kolom KirschnerKiest over wat docenten kunnen met wetenschappelijke resultaten). Hij is ook medeauteur van het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes XL (EN: Urban Myths about Learning and Education). Hij wordt gezien als expert op veel gebieden en vooral computerondersteund samenwerkend leren (CSCL), het ontwerpen van innovatieve, elektronische leeromgevingen, mediagebruik in het onderwijs en het verwerven van complex cognitieve vaardigheden. English: Paul A. Kirschner (1951) is Distinguished University Professor and professor of Educational Psychology at the Open University of the Netherlands as well as Visiting Professor of Education with a special emphasis on Learning and Interaction in Teacher Education at the University of Oulu, Finland where he was also honoured with an Honorary Doctorate (doctor honoris causa). He was previously professor of Educational Psychology and Programme Director of the Fostering Effective, Efficient and Enjoyable Learning environments (FEEEL) programme at the Welten Institute, Research Centre for Learning, Teaching and Technology at the Open University of the Netherlands. He is an internationally recognised expert in the fields of educational psychology and instructional design. He is Research Fellow of the American Educational Research Association and the Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science. He was President of the International Society for the Learning Sciences (ISLS) in 2010-2011, member of both the ISLS CSCL Board and the Executive Committee of the Society and he is an AERA Research Fellow (the first European to receive this honour). He is currently a member of the Scientific Technical Council of the Foundation for University Computing Facilities (SURF WTR) in the Netherlands and was a member of the Dutch Educational Council and, as such, was advisor to the Minister of Education (2000-2004). He is chief editor of the Journal of Computer Assisted Learning, commissioning editor of Computers in Human Behavior, and has published two very successful books: Ten Steps to Complex Learning (now in its third revised edition and translated/published in Korea and China) and Urban Legends about Learning and Education (also in Dutch, Swedish, and Chinese). He also co-edited two other books (Visualizing Argumentation and What we know about CSCL). His areas of expertise include interaction in learning, collaboration for learning (computer supported collaborative learning), and regulation of learning.

Category

evidence-based, onderwijs, onderzoek

Tags

, , , , , ,