Het CPB had wellicht niet zoveel discussie verwacht na hun rapport, maar de behoorlijk eenzijdige keuze voor onderwijseconomische onderzoeken roept vragen op. In een rand van de discussie duikt veel kritiek op John Hattie op. Vandaag in de Volkskrant verwijst het hoofd van het CPB naar een bekentenis als zou Hattie toegegeven hebben dat de helft van zijn resultaten niet kloppen. Als je dit stuk met Theo Wubbels leest zal je zien dat het een pak genuanceerder is dan dat. Ik ontdekte zelf ook al fouten in het werk van Hattie, maar zou nooit verwachten dat een organisatie zoals het CPB naar het boek Visible Learning als primaire bron zou krijgen. Voor ons eigen werk keken we zelf ook naar de bronnen die Hattie zelf gebruikte (en meer). Het is een goed startpunt en zelfs de wetenschappelijke critici geven aan de de volgorde van belang wellicht klopt.

Maar als het gaat over abilty grouping en Hattie, wordt er niet per se verwezen naar zijn Visible Learning werk, maar de man werkte zelf mee aan meta-studies (zie oa hier) over het onderwerp en met resultaten die in de lijn liggen van verschillende andere studies.

Eigen kritiek wegzetten door andere te bekritiseren, is menselijk. Ik vind zelf dat het rapport van het CPB nu ook wel heel snel weggezet wordt, terwijl er wel degelijk zeer relevante en interessante inzichten in zitten. Misschien is het definitieve karakter dat het in een eerste instantie meekreeg, wel de grootste oorzaak van de huidige storm.

Join the conversation! 3 Comments

 1. Het grotere probleem lijkt mij, dat we gezien de status van het CPB als adviseur analyses verwachten die wetenschappelijk verantwoord zijn. De verantwoording van het onderzoek door economen met vrijwel uitsluitend economische bronnen beperkt de scope en wel zodanig, dat van een wetenschappelijk verantwoorde advisering niet of nauwelijks nog sprake is of kan zijn.
  Wat buiten beeld blijft is het zicht op wat er gebeurt in het onderwijs, in de scholen, schoolklassen, collegezalen en andere leeromgevingen. De differentiatie van maatschappelijk georganiseerde overdracht van cognitieve en niet-cognitieve kennis, vaardigheden (skills) en persoonlijkheidskenmerken (traits) is tegelijkertijd één van de grootste uitdagingen van onderwijswetenschappers, zoals een paar dagen geleden nog weer eens bleek tijdens de door NRO en Kennisnet georganiseerd Onderzoeksconferentie 2016. Wat daaruit ook bleek is het gemak waarmee in de media conclusies worden getrokken over de impact van differentiatie en differentiaties in klassen en scholen en in het onderwijsbestel op individuele uitkomsten.
  Er zijn door onderwijsonderzoekers tal van pogingen gedaan om groepseffecten op individuele leerprestaties vast te stellen (Mensen&Guldemond, 1987). Wij weten en ook het CPB weet, dat niet-cognitive skills en persoonlijkheidskenmerken een behoorlijk effect hebben op uitkomsten in onderwijs, arbeidsmarkt en andere maatschappelijke domeinen.
  Mijn indruk is dat de noodzakelijke data voor het trekken van wetenschappelijk gerechtvaardigde conclusies vooralsnog ontbreken, maar zou graag weten hoever we zijn gevorderd met het verzamelen en analyseren van de nodige data op de juiste niveau’s om gerechtvaardigde conclusies te kunnen trekken over daadwerkelijk bestaande differentiaties in klassen, scholen, onderwijsinstellingen en onderwijssystemen.

  Reply
 2. het is essentieel dat we op de juiste conclusies uitkomen, de financiële kaders worden hierop gebaseerd. Ben ook benieuwd naar het effect van Cascade in het MBO op doorstroom.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Category

evidence-based, onderwijs, onderzoek