Het advies van de Commissie Schnabel Onderwijs2032 heeft veel emoties losgemaakt, in de media, in de Tweede Kamer en ook op dit blogcollectief (zie hier). Van veel kanten werd aangevoerd dat het advies (ondanks een maandenlange inspraakprocedure) te weinig draagvlak had en dat maar weinig leraren hadden kennisgenomen van de inhoud.

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan nu het eindadvies Ons Onderwijs 2032.

In november dit jaar wordt het curriculumvoorstel Onderwijs2032 verder uitgewerkt. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat leraren daarin een grote stem krijgen, zoals de Commssie Schnabel ook heeft voorgesteld. Dan is er ook de mogelijkheid om aspecten die in het advies kort worden aangestipt, verder in detail, of anders, uit te werken. De vernieuwing van het curriculum kan alleen worden gerealiseerd wanneer die breed gedragen wordt door de onderwijsgemeenschap.

Hier volgt de uitnodiging die op de site van de Onderwijscoöperatie staat.

Uitnodiging

Moet er o.a. een kerncurriculum met keuzeonderdelen voor scholen komen? Welke vaardigheden en vakken verdienen daarin een prominente plek? Is meer samenhang tussen vakken nodig? Moet persoonsvorming meer aandacht krijgen? En hoe werkbaar zijn deze veranderingen?

Laat weten hoe jij daarover denkt! Woensdag 22 juni van 20.00 tot 21.00 uur starten deze gesprekken. Meld je hier aan voor het eerste, digitale gesprek.

Afgelopen januari bracht de Commissie Schnabel advies uit over hoe het primair en voortgezet onderwijs er in 2032 uit zouden kunnen zien. Veel leraren waren echter niet op de hoogte van het advies of voelden zich er niet bij betrokken. De Onderwijscoöperatie heeft daarom met de staatssecretaris afgesproken eerst verdiepende en verbredende gesprekken met leraren te voeren voordat een nieuw curriculum kan worden opgesteld. De gesprekken vinden vooral via digitale media plaats. Ook komen er focusbijeenkomsten, gesprekken op school en een slotdebat op het Lerarencongres op 8 oktober. De Onderwijscoöperatie organiseert dat samen met haar lidorganisaties AOb, CNV Onderwijs, BON, FvOv en PVVVO. De opbrengst van deze gesprekken wordt bekend gemaakt op onderwijscoöperatie.nl en op 1 november als advies aan de staatssecretaris aangeboden.

Praat mee!

De eerste online discussie vindt plaats op woensdag 22 juni 2016 van 20.00 tot 21.00 uur.
De discussie gaat dan over de vraag of het advies van Schnabel de juiste richting geeft voor een nieuw curriculum. Na de zomervakantie vindt een tweede serie online gesprekken plaats over de vraag wat leraren hiervoor nodig hebben.

Praat mee en meld je hier aan

Join the conversation! 4 Comments

 1. Ik lees net dat er een uurtje door duizend docenten mag worden gestemd op voorgelegde stellingen?

  Reply
  • Niet stemmen, maar discussiëren, begrijp ik. Laten we er positief aan beginnen.

   Reply
   • Nou, ik ben er positief aan begonnen en vond het een gruwel. Met ‘discussiëren’ had dit niets, maar dan ook niets te maken.

    Een constante stroom van korte ‘bijdragen’ waarop je stuk voor stuk MOET “stemmen”, anders mag je niet door. Nauwelijks tijd om te lezen, laat staan te denken en te reageren, en al helemaal niet om tot een serieuze vorm van gedachtenwisseling te komen. En elke paar minuten de moderator die de boel afkapt en de bijdrage die je net aan het schrijven was, blokkeert.

    Heb jij ook mee”gediscussieerd”, Dick? Zijn jouw ervaringen soms gunstiger?

    Als hier de ‘grote stem die leraren krijgen’ van moet afhangen, dan is het wel heel treurig gesteld met die inspraak. En dientengevolge, voorspel ik, met het gezochte ‘draagvlak’.

    Bovendien wil ik als leraar geen stem hebben *in* dit advies, of in het *verder uitwerken* ervan; maar *over* dit advies. En dat bedoel ik niet als taalcorrectie.

    Of is het al ‘te laat’ voor leraren om de wissel om te gooien voor deze rijdende trein? Lekker draagvlak dan.

   • Ja, ik heb ook meegediscussieerd. Het was hard werken.
    Ik vond zeker niet dat je geen tijd kreeg om na te denken over de stellingen. Ik heb ze vantevoren gelezen zodat ik goed voorbereid was. Bovendien heb ik het rapport Schnabel gelezen. En dat is meteen mijn probleem met alle kritiek die erop komt. Mensen nemen niet de moeite om zich in het stuk (echt in een uurtje te lezen) te verdiepen, maar klagen dan dat ze niet op de hoogte zijn en dat er niet naar ze wordt geluisterd. Iedereen heeft een jaar lang de tijd gehad om de adviezen te lezen en op allerlei bijeenkomsten mee te praten. Dat is in het verleden wel eens anders geweest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Dick van der Wateren

Als blogger en onderwijsauteur denk ik na over onderwijs en pedagogiek. In 2016 verscheen bij Uitgeverij Ten Brink mijn boek 'Verwondering' waarin ik een lans breek voor onderwijs op basis van vragen die leerlingen zelf bedenken. Op het ECL in Haarlem heb ik talentvolle en begaafde leerlingen begeleid die meer uitdaging nodig hebben, en leerlingen gecoacht met diverse problemen - onderpresteren, perfectionisme, levensvragen. Na een lang leven in het onderwijs en de wetenschap ben ik in 2017 een filosofische praktijk begonnen, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren over levensvragen, zingeving, werk, studie, relaties.

Category

onderzoek