Op deze blog zijn we aan het nadenken over verschillende manieren om onderzoek te doen op scholen, die zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk. Niet toevallig stuurde Jelle Kaldewaij, directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ons onderstaand bericht met het verzoek dit op onze groepsblog te plaatsen.
Het staat iedereen vrij dit bericht verder te verspreiden (met bronvermelding 🙂

Vanaf 1 januari 2014 is er geld beschikbaar voor praktijkgericht onderwijsonderzoek: onderzoek dat nauw aansluit bij de onderwijspraktijk en praktisch bruikbare kennis en instrumenten voor scholen oplevert. Dit geld wordt uitgezet door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), dat is ondergebracht bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Op donderdag 10 oktober 2013 organiseert het NRO van 13.00 – 17.30 in de Jaarbeurs in Utrecht een bijeenkomst voor onderwijsprofessionals en onderzoekers waar meer informatie wordt gegeven over de verdeling van het onderzoeksgeld. Ook kunnen onderwijsprofessionals en onderzoekers hier kennismaken en afspraken maken om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel in te dienen. Voor meer informatie en aanmelden kijk op: http://www.nro.nl/nieuws/matchmaking-nro.

Om in aanmerking te komen voor het onderzoeksgeld kunt u tot uiterlijk 28 november 2013 een aanvraag indienen bij het NRO.

Het onderzoek moet gaan over één van de drie volgende thema’s:

 • Differentiatie in de klas: hoe kan op scholen een leeromgeving worden ingericht die rekening houdt met cognitieve verschillen tussen leerlingen?
 • De opbrengsten van leren met ict: hoe kunnen ict-toepassingen bijdragen leveren aan het leren van leerlingen en wat vraagt dat van docenten ?
 • Vakdidactiek taal en rekenen/wiskunde: hoe kan de wetenschappelijke kennis op deze vakgebieden worden ingezet voor de verbetering van de lespraktijk, de schoolpraktijk en de opleidingspraktijk?
 • Financiering wordt aangevraagd in de vorm van een onderzoekersvoorstel, dat onderwijsinstellingen samen met onderzoekers moeten opstellen en indienen. Er kan een bedrag aangevraagd worden tussen de € 50.000 en € 100.000; in totaal is € 1,4 miljoen beschikbaar. Op de website van het NRO vindt u de criteria waaraan het onderzoeksvoorstel moet voldoen en de procedure om het voorstel bij het NRO in te dienen. Zie: http://www.nro.nl/nieuws/praktijkgericht-onderwijsonderzoek-over-differentiatie-ict-en-taal–rekenen.

  Het NRO heeft ook onderzoeksgeld beschikbaar voor onderzoek naar Ouderbetrokkenheid in relatie tot ontwikkeling en loopbaankeuze van leerlingen. Het bedrag dat hiervoor kan worden aangevraagd is € 315.000. Dit kan tot 16 januari 2014. In totaal is
  € 945.000 euro beschikbaar voor drie verschillende onderzoeken. Ook de onderzoeksvoorstellen over dit thema moeten door onderwijsinstellingen en onderzoekers gezamenlijk worden opgesteld. Zie: http://www.nro.nl/nieuws/call-ouderbetrokkenheid-ppo-open-voor-aanvragen.

  Met vragen over het onderzoeksgeld en de matchmakingbijeenkomst kunt u terecht bij het secretariaat van het NRO via info@nro.nl of 070- 3440911.

  Met vriendelijke groet,

  Jelle Kaldewaij

  Join the conversation! 2 Comments

  1. […] See on Scoop.it – education and physicsOp deze blog zijn we aan het nadenken over verschillende manieren om onderzoek te doen op scholen, die zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk. Niet toevallig stuurde Jelle Kaldewaij, directeur v…See on onderzoekonderwijs.net […]

   Reply
  2. Vierslagleren is een nieuw pilotproject die pas afgestudeerde studenten en seniorleerkrachten de kans geeft om praktijkonderzoek (masteropleiding Leren en Innoveren) te doen in de eigen werkomgeving (basisschool). Deelnemers en PR-medewerker geven a.s. dinsdag op het lerarencongres in Ede een lezing over Vierslagleren om 12:45.
   Zie ook de website: http://www.vierslagleren.nl

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  About Dick van der Wateren

  Sinds voorjaar 2017 heb ik een filosofische praktijk, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren. Ik sta voor de klas op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of coach leerlingen die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Ik heb een jarenlange ervaring als aardwetenschapper (o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter. Werken met jongeren is mijn passie. Voor mij zijn tieners zo'n beetje de leukste mensen. Ze hebben een enorme levenslust, zijn creatief, hebben originele ideeën - soms op het bizarre af - en kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen. Ik beschouw het als een voorrecht aan die ontwikkeling te kunnen bijdragen.

  Category

  onderwijs, onderzoek

  Tags

  ,