Wanneer het onderwijs een doorslaggevende rol wil spelen in de maatschappij van de 21ste eeuw, kunnen we het ons niet permitteren creativiteit te verwaarlozen. In plaats van een bijrolletje in de creatieve vakken, moet het de hoofdrol krijgen in alle lessen. Dat vraagt om een radicale verandering van de onderwijscultuur, zoals Ken Robinson die al […]