Reactie op Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou? Elk jaar weer is er een discussie over de waarde, nut en noodzaak van de verschillende standaardtoetsen die in het onderwijs worden afgenomen. De teneur is nogal eens dat de toetsen niks bijdragen aan goed onderwijs. Toch blijven ze bestaan. Enkele achtergronden zijn van belang. Dé […]