Onderwijs heeft een triadische structuur. Altijd zijn de volgende drie elementen in het spel: de leerling, de leraar en de lesstof. In het denken over onderwijs voerden de afgelopen maanden met name de woorden ‘lesstof’ en ‘curriculum’ de boventoon ten koste van die van ‘leraar’ en ‘leerling’. VO-docenten Liesbeth Breek en Simon Verwer delen tien fundamentele principes met betrekking tot ‘leren’, vertaald uit het werk van de Franse pedagoog Philippe Meirieu.

Volgens Meirieu draait alles in het onderwijs om de dialoog tussen leraar en leerling. Door een dialoog waar kansen geboden worden om lesstof te doordenken, worden het kind en de wereld bij elkaar gebracht. Heeft deze dialoog de vorm van een verbond tussen leraar en leerling, dus van een gezamenlijke intellectuele onderneming, dan zal het de leerling toegang geven tot de wereld en helpen om in deze wereld als subject te verschijnen.

Dit ‘verschijnen als subject’ gebeurt pas, volgens Meirieu, als de leerling de lesstof die de leraar aanreikt ook daadwerkelijk oppakt en de moed toont om hiermee aan de slag te gaan. Deze weg van overdracht heeft dus altijd iets magisch en is bepalend of een leerling tot leren komt of niet.

Niet altijd is er sprake van een socratische dialoog wanneer ‘de wil om te onderwijzen’ en ‘het verlangen om te leren’ samenvallen. Leren laat zich nu eenmaal niet afdwingen; degene die onderwezen wordt, moet wél willen. Juist hierin ligt de uitdaging van ons vak. Want hoe hen te onderwijzen die niet willen en weerstand bieden? Het beroep van leraar kun je dan ook alleen uitoefenen als je geeft om je leerlingen én om je vak en via vertrouwen en bemoediging een gelukkige ontmoeting tussen beide – het kind én de lesstof – laat ontstaan. Goed onderwijs is gestoeld op deze dialoog waarvan de motor de liefde voor het kind is. En deze liefde voor het kind gaat volgens Meirieu altijd samen met de liefde voor de wereld.

Leren

 1. Leren laat zich niet afdwingen….en niets geeft toestemming leren op te leggen aan wie dan ook.
 2. Leren vindt, voor iedereen, plaats op eigen initiatief en vereist de moed om te beginnen.
 3. Iedereen leert met een strategie die hem of haar eigen is, maar die niet als zodanig vaststaat: de strategie kan gewijzigd en verder ontwikkeld worden door opgedane ervaringen.
 4. Juist omdat leren moeilijk is, is het belangrijk om een stimulerende omgeving te scheppen en iedereen handvatten aan te reiken die behulpzaam kunnen zijn.
 5. Onderzoek dat afkomstig is uit leerpsychologie en didactiek kan, door het observeren  van optimale leeromstandigheden, effectieve onderwijscondities scheppen.
  Deze onderwijscondities zijn nuttig om onzekere persoonlijke en sociale leeromstandigheden te verzachten, maar ze kunnen nooit de plaats innemen van de vrijheid van degene die leert.
 6. Het is onmogelijk om vorm en inhoud te scheiden: er bestaat geen leermethode die zonder inhoud kan bestaan, net zo min als er inhoud bestaat die zonder methode verworven zou kunnen worden.
 7. Het is onmogelijk om het cognitieve en het affectieve te scheiden: leren veronderstelt werken aan het zelfbeeld en iedere vorm van kennisverwerving heeft noodzakelijkerwijs een herschikking van gevoelens tot gevolg.
 8. Het is onmogelijk om het individuele en het sociale te scheiden: niemand kan helemaal alleen leren en de manier waarop iemand leert, laat altijd een opvatting van sociaal vermogen, van verhoudingen tot weten en kunnen zien.
 9. Omdat leren zich verrijken en vooruitgaan betekent, betreft leren ook altijd de gegeven werkelijkheid overstijgen en de sociale orde verstoren, waarin iedereen een definitief toegewezen plek zou hebben.
 10. Iedereen kan leren en niemand kan ooit voor een bepaald persoon besluiten dat leren definitief onmogelijk is.

Leren betekent het menselijke in de mens vormen en toegang krijgen tot de veelzijdigheid van een cultuur die gestalte krijgt wanneer een mens weigert om ‘de Ander’ te beteugelen, maar besluit om zich, samen met die ander, te voegen in een geweldloze uitwisseling.

Liesbeth Breek is docente Frans en onderwijsontwikkelaar op een middelbare school in Alkmaar.

Simon Verwer opereert onder meer onder de naam Denkfiguren, samen met Eke Rebergen. Hij is onder meer docent logica & argumentatieleer en Grote Denkers op het Hyperion Lyceum in Amsterdam. Simon heeft Pédagogie: le devoir de résister van Philippe Meirieu vertaald in het Nederlands met de de titel Pedagogiek: de plicht om weerstand te bieden. Dit boek is uitgegeven bij Phronese.

 

0 0 votes
Article Rating
Abonneren
Abonneren op
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

8 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments

About Liesbeth Breek

Docent Frans Petrus Canisius College Alkmaar Onderwijsontwikkelaar mentorprogramma Op naar de top! Studiecoach Ambulant begeleider

Category

onderzoek