Dit stuk verscheen op de blog Kleutergewijs. Daarin bespreekt Helena Taelman een rapport van Chambers e.a. over de vraag hoe kleuters het beste kunnen worden voorbereid op het leesonderwijs. Daarover wordt wereldwijd een felle discussie gevoerd tussen degenen die vinden dat kleuters vooral moeten spelen en degenen die vinden dat kleuteronderwijs moet voorbereiden op het eerste leerjaar. Niet verrassend concluderen de auteurs dat een middenweg de voorkeur verdient. Mijn eigen opvatting is dat de deskundigheid van de leerkracht bepalend moet zijn bij de beslissing wanneer een kind aan een meer formele leersituatie toe is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Dick van der Wateren

Sinds voorjaar 2017 heb ik een filosofische praktijk, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren. Ik sta voor de klas op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of coach leerlingen die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Ik heb een jarenlange ervaring als aardwetenschapper (o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter. Werken met jongeren is mijn passie. Voor mij zijn tieners zo'n beetje de leukste mensen. Ze hebben een enorme levenslust, zijn creatief, hebben originele ideeën - soms op het bizarre af - en kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen. Ik beschouw het als een voorrecht aan die ontwikkeling te kunnen bijdragen.

Category

onderzoek