Op woensdag 24 september organiseert het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) van 15:30 tot 19:30 uur een matchmakingsbijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers en onderwijsprofessionals uit alle onderwijssectoren.

20140610-111913-40753653.jpgDe bijeenkomst biedt ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling voor iedereen met interesse in praktijkgericht onderwijsonderzoek. Daarnaast zal het NRO informatie geven over de nieuwe financieringsmogelijkheden voor praktijkgericht onderwijsonderzoek.

Kortlopend praktijkgericht onderzoek

Voor kortlopende praktijkgerichte onderzoeksprojecten zijn vier thema’s vastgesteld: Leren en instructie; De kwaliteit van toetsen en beoordelen; Differentiatie in de klas; en De opbrengsten van leren met ict. De laatste twee thema’s trokken afgelopen jaar grote belangstelling en worden daarom herhaald. In de afgelopen ronde heeft het NRO zestien aanvragen gehonoreerd.

Driejarig praktijkgericht onderzoek

Voor driejarige praktijkgerichte onderzoeksprojecten zijn ook vier thema’s vastgesteld: Leren en instructie; De kwaliteit van toetsen en beoordelen; Leren voor de toekomst; en Kennisbenutting in de onderwijspraktijk. In de tweede helft van juni zal het NRO bekendmaken welke driejarige projecten binnen de afgelopen ronde een toekenning krijgen.

Meer informatie over de bijeenkomst

Het programma van de matchmakingsbijeenkomst op 24 september wordt zo snel mogelijk vastgesteld, en verschijnt dan met meer informatie op de NRO-website (www.nro.nl) en in de NRO-nieuwsbrief. Noteer alvast de datum in uw agenda en stuur deze aankondiging door binnen uw netwerk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Dick van der Wateren

Sinds voorjaar 2017 heb ik een filosofische praktijk, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren. Ik sta voor de klas op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of coach leerlingen die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Ik heb een jarenlange ervaring als aardwetenschapper (o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter. Werken met jongeren is mijn passie. Voor mij zijn tieners zo'n beetje de leukste mensen. Ze hebben een enorme levenslust, zijn creatief, hebben originele ideeën - soms op het bizarre af - en kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen. Ik beschouw het als een voorrecht aan die ontwikkeling te kunnen bijdragen.

Category

onderzoek