Deze blogpost verscheen eerder op Bits and History

Zoals ik al eerder schreef maak maak ik me ernstig zorgen over de toenemende druk die verschillende nationale en internationale lijstjes op ons onderwijs leggen. PISA, PIRLS en TIMMS bevatten veel waardevolle informatie om je beleid op te baseren, maar wat ze meten is aan de andere kant ook zeer beperkt. Er wordt iets gemeten, maar ook heel veel niet. En er worden allemaal data-sets vergeleken waarvan het maar de vraag is of ze zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden.

Hetzelfde geldt voor de data die de inspectie tot zijn beschikking heeft. In Nederland gaat Dronkers daar in Nederland heel ver mee. (Dronkers, 2012)Data van scholen worden in een spreadsheet gegoten, met heel veel discutabele aannames. Daar rolt een cijfer uit en dat is het dan. Dat leidt tot hele rare uitkomsten: een HAVO afdeling die heel slecht scoort, terwijl een VWO afdeling met dezelfde docenten het heel goed doet. Of dat een school het ene jaar het erg goed doet volgens Dronkers en het andere jaar heel slecht. Ook ontstaat er een heel ander beeld dan de inspectie schetst. De realiteit in cijfers vatten en dan die cijfers bijna gelijkstellen aan die realiteit. Het cijfer is de school en het cijfer is het kind. Stel dat een school een heel jaar alleen maar de twee geschiedenisexamenthema’s behandelt en heel goed scoort. Is het dan een goede school? Nee, die examens doe je hoogstens in een paar maanden. Die school doet aan test-prep, het tegendeel van goed onderwijs. Sociale wetenschappers als Dronkers leiden aan hubris. Sure, Big Data Is Great. But So Is Intuition. is de titel van een artikel in de New York Times (Lohr, 2012):

“Listening to the data is important (…) but so is experience and intuition. After all, what is intuition at its best but large amounts of data of all kinds filtered through a human brain rather than a math model”?

Ik ben zelf opgeleid als historicus. Geschiedenis is een wezenlijk andere tak van sport dan sociologie bijvoorbeeld. In ieder geval zoals ik het in Utrecht aangeleerd kreeg. In de geschiedenis als metier beschouwen we elke gebeurtenis als uniek omdat er zoveel verschillende variabelen zijn. Dat betekent niet dat je geen algemene conclusies trekt, modellen maakt of dat er geen lijnen naar de sociale wetenschappen zijn, maar modellen zullen altijd met de nodige scepsis benaderd worden. Vandaar dat ik ook terughoudend ben over alle lijstjes die over het onderwijs worden uitgestort. Ik laat me informeren, maar niet leiden door de data. In het beste geval zit er altijd een bepaald, vaak onbewust, wereldbeeld in de opzet en het oordeel van een onderzoek. In het slechtste geval zit er een verborgen agenda achter al die rapporten en onderzoeken.

In het krantenartikel Dissemination or contamination? in de Times Educational Supplement (TES) wordt dit goed duidelijk. (Stewart, 2012)Het gehele artikel is zeer de moeite waard om te lezen en geeft het huidige debat over ranking goed weer. Aan bod komen drie prominente wetenschappers. Michael Barber, Andreas Schleicher en Pasi Sahlberg.

Barber is oud-docent en nu hoofd onderzoek van Pearson.Hij was voormalig adviseur van de Britse regering en in die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor een grootschalig gestandardiseerd toetsprogramma en de geboorte van de Global Education Reform Movement (GERM). Verder was hij daarna verantwoordelijk voor een aantal invloedrijke McKinsey rapporten. En nu zit hij dus bij Pearson, een onderwijs conglomeraat. In die hoedanigheid heeft hij onlangs een grootschalig rapport gepubliceerd: The Learning Curve. (Economist Intelligence Unit, 2012) Op zich een goed rapport. Maar door de achtergrond van Barber, de richting die hij via de McKinsey rapporten aan het onderwijsdebat heeft gegeven en nu in zijn rol van Pearson zou je op zijn minst op je hoede moeten zijn. Pearson heeft belang bij meer toetsen (onderdeel van hun inkomsten), privatisering (online scholen die leerplatforms gebruiken,etc.). Er staan letterlijk miljarden op het spel. Je hier geen rekenschap van geven is kinderlijk naïef.

Schleicher is hoofd van PISA onderzoeksprogramma van de OECD. Een data-analist met een natuurkundige achtergrond. In meerdere interviews komt hij over als een integere man. Maar ook erg kortzichtig over de tekortkomingen van zijn onderzoek en al helemaal over de gevolgen voor onderwijsbeleid. “Schleicher also struggles to see any downside to Pisa and its ilk.” Er zijn een aantal grote gevolgen als gevolg van zijn onderzoek. Landen gaan steeds meer gestandaardiseerde toetsen invoeren als gevolg van een “verslechtering” op de PISA ranking. Het systeem wordt dus ingericht naar de toets, terwijl je zou moeten toetsen of leerlingen wat geleerd hebben. Het gaat zelfs zo ver dat landen hun systeem zijn gaan inrichten naar PISA toetsen, bijvoorbeeld in Duitsland. Dat komt niet meer voor zegt hij, terwijl het net in Wales weer is gebeurd. Los van alle haken en ogen aan het onderzoek zelf, kun je als onderzoeker niet je ogen sluiten voor dit soort uitkomsten.

Ten derde komt Pasi Sahlberg aan bod. Telg uit een onderwijsfamilie, oud-docent, onderzoeker en beleidsmaker in Finland. Alles wat hij doet ademt nuance en respect uit voor de individuele benadering. Zijn boek Finnish Lesson is zeer de moeite waard. (Sahlberg, 2011) Hij is ook degene die de term GERM heeft bedacht:

“It is like an epidemic that spreads and infects education systems through a virus (…) It travels with pundits, media and politicians. Education systems borrow policies from others and get infected. As a consequence, schools get ill, teachers don’t feel well and kids learn less.” (Stewart, 2012)

Daarnaast stelt hij net als Martha Nussbaum terecht dat een puur economische blik op het onderwijs en de introductie van modellen uit het bedrijfsleven belangrijker zijn geworden dan ontwikkeling en leren als doel op zich :

“This process where education policies and ideas are lent and borrowed from the business world is often motivated by national hegemony and economic profit, rather than by moral goals of human development,”

Sahlberg benadrukt de waarde van de internationale onderzoeken, maar tegelijkertijd is hij ook skeptisch over hoe ze worden ingezet. Data informed tegenover data-driven.

De conclusie van het stuk is terecht:“For education, globalisation is already here. Now, the battle is about ideology.” Het gaat inderdaad om hoe we mensen zien, de visie op leren, en hoe je de maatschappij ziet en wilt inrichten. Heel zwart-wit gezegd gaat het om een mechanistisch, utilitair wereldbeeld waarin kinderen in een mal te gieten zijn. Tegenover een complex, chaotisch wereldbeeld met ontwikkeling van het kind (de mens) als kritische wereldburger als doel an sich. Zoals de New York Times het stelt in een vergelijking tussen top performers Finland en Zuid-Korea:

“Which system is better: a European model that encourages equality, creativity and a healthy lifestyle, or an Asian model that focuses on technical skills and concrete results? Students: Where would you rather study? Parents: Where would you want your children to be?” (Lau, 2012)

Paradoxaal genoeg zal juist door te sturen op economische uitkomsten ons onderwijs, en op de lange termijn dus ook de economie, alleen maar verslechteren. Het pleit is wat mij betreft ook eenvoudig te slechten. Ik zou Dronkers, Barber, Schleicher en alle onderzoekers en beleidsmakers de volgende vraag willen voorleggen. Waar zou je je eigen kind naar toe sturen? Finland of Zuid-Korea? Ik weet het antwoord al. Hoe? Gezond verstand en intuïtie.

Jelmer Evers

Bronnen:

Dronkers, J. (2012). Schoolcijferlijst. Retrieved January 4, 2013, from http://www.schoolcijferlijst.nl/HOME.htm

Economist Intelligence Unit. (2012). The Learning Curve: lessons in country performance in education.

Lau, J. (2012). How Much Homework Does It Take to Educate a Nation? New York Times.

Lohr, S. (2012). Big Data Is Great, but so is Intuition . New York Times. New York.

Sahlberg, P. (2011). Finnish lessons: what can the world learn from educational change in Finland? New York: Teachers College Press.

Stewart, W. (2012). Dissemination or contamination? . Times Educational Supplement. Londen.

Join the conversation! 8 Comments

 1. Ik ben bang dat ik je punt niet snap of dat je onderschat hoeveel kinderen er op de Zuid-Koreaanse school zouden belanden…

  Wat mij betreft is het dan ook geen kwestie van kiezen tussen de verschillende ideologieën. Sterker nog, zoals zo vaak, leidt een combinatie van beide perspectieven tot de beste resultaten.

  Reply
  • Bedankt voor je reactie. Het punt is dat deze twee werkwijzen/denkwijzen tegenstrijdig zijn. De Finse weg is compleet onverenigbaar met die van Zuid-Korea. Een combinatie, zoals we hier in Nederland hebben, werkt niet merk ik in de praktijk. En ik denk overigens niet dat als we ouders de keuze geven dat er veel kinderen op een Zuid-Koreaanse school zouden belanden. Maar dan heb ik het ook over een echte keuze. Niet die schijnkeuze die we nu in Nederland in stand houden.

   Reply
   • Ik ben oprecht benieuwd welke praktijkobservaties ertoe leiden dat je denkt dat een goede combinatie niet mogelijk is.

    Sowieso denk ik dat de geschiktheid van een ideologie deels ook domeinspecifiek is. Ik kan me voorstellen dat wiskunde tot betere resultaten leidt met een uitkomstgeoriënteerde Zuid-Koreaanse filosofie, terwijl een vak als geschiedenis zich waarschijnlijk meer leent voor de Finse weg.

 2. Dan zou dat in de resultaten van Finland ook moeten blijken. Ze scoren goed all across the board (ondanks de toetsen, want dat is nooit het ontwerp uitgangspunt geweest)

  Laat ik het zo stellen. Hoeveel academisch geschoolde docenten hebben we op dit moment? Niet genoeg. Waarom gaan veel mensen weg? Werkdruk, maar ook druk om cijfers te produceren. Net weer zien gebeuren. Wat maakt het verschil in een school? Docenten (Hattie). In Zuid-Korea worden docenten veel beter betaald, maar doen ze inderdaad aan cramming en is er, in mijn ogen, een ongezond pedagogisch klimaat. Cultureel liggen we veel dichterbij Finland. Het docentschap is een creatief beroep, als het onderwijs teveel wordt dichtgetimmerd dan jaag je juist de mensen het onderwijs uit die je wilt behouden. Door meer tijd en ruimte (lees verantwoordelijkheid) houd je mensen binnen het onderwijs en trek je ook de juiste mensen aan. Dat botst met een teveel aan controle. Als je denkt dat dat wel werkt dan hoor ik dat ook graag. Ik denk als docent van niet. En als ons onderwijs steeds meer op toetsen gericht wordt dan stop ik er ook mee. Daarvoor ben ik niet in het onderwijs gegaan.

  Reply
 3. Goed punt. Maar andersom geldt dan natuurlijk dat Zuid-Korea blijkbaar ook goed scoort all across the board (inclusief creatieve competenties?)

  Je kritiek op toetsen betreft summatieve toetsing, neem ik aan? Formatieve toetsing lijkt me namelijk essentieel voor het leerproces. Overigens denk ik dat ook summatieve toetsing een zeer nuttig instrument is, met name voor de leraar zelf. De tendens dat toetsing een middel is om vanuit Ministerie of Inspectie (impliciete dan wel expliciete) controle uit te oefenen is inderdaad niet benijdenswaardig. Des te belangrijker is het denk ik juist dat er goede controle is binnen de schoolmuren. Ik durf het vermaledijde ‘professionalisering’ bijna niet te gebruiken, maar ik denk dat buiten kijf staat dat er op dit gebied in het onderwijs nog heel veel te verbeteren valt.

  Verder denk ik dat een goede methode een essentiële aanvulling kan zijn op een (per definitie) onvolmaakte docent. Net als directe instructie in veel gevallen beter werkt dan onderzoekend leren.

  Reply
 4. […] See on Scoop.it – education and physicsDeze blogpost verscheen eerder op Bits and History Zoals ik al eerder schreef maak maak ik me ernstig zorgen over de toenemende druk die verschillende nationale en internationale lijstjes op ons on…See on onderzoekonderwijs.net […]

  Reply
 5. Fins mirakel blijkt fata morgana

  In een onderzoek van de universiteit van Helsinki van 2012 werd vastgesteld dat de Finse 15-jarigen zwak presteren voor de meeste leerdomeinen – en heel wat zwakker dan in 2001. Die zwakke leerprestaties bevestigen vroeger onderzoek uit 2010. Onderwijskrant heeft er destijds over gepubliceerd (www.onderwijskrant.be, nr. 161, mei 2011). Toch wordt tot op vandaag Finland nog steeds als een onderwijsparadijs op alle vlakken voorgesteld.

  Pasi Sahlberg, de propagandist van het Finse onderwijsmirakel heeft die zwakke leerresultaten steeds en moedwillig verzwegen tijdens zijn vele propaganda-sessies in de verschillende landen. Het recent onderzoek van de universiteit van Helsinki kan/durft Sahlberg niet langer doodzwijgen. Een panikerende Sahlberg twitterde een paar dagen geleden: ‏@pasi_sahlberg: Working on a column on “What if Finland loses its top-notch in education?”. Ideas, please! Op zijn blog vernemen we nu dat de 15-jarigen volgens het onderzoek van de universiteit van Helsinki van 2012 eerder zwak presteren, dat de relatie met de SES er ook vrij hoog is, dat de verschillen tussen de klassen vrij hoog zijn …. Allemaal zaken die haaks staan op de sprookjes over onderwijsparadijs Finland.

  De belangrijkste conclusie van het onderzoek van 2012 luidt: “The change between the year 2001 and year 2012 is significant. The level of students’ attainment has declined considerably. The difference can be compared to a decline of Finnish students’ attainment in PISA reading literacy from the 539 points of PISA 2009 to 490 points, to below the OECD average. The mean level of students’ learning-supporting attitudes still falls above the mean of the scale used in the questions but also that mean has declined from 2001. The mean level of attitudes detrimental to learning has risen but the rise is more modest. … The impact of students’ home-background was, instead, obvious: the higher the education of the parents, the better the student performed in the assessment tasks. The between-school-differences were very small (explaining under 2% of the variance) while the between-class differences were relatively large (9 % – 20 %). “

  We vermelden ook uitdrukkelijk dat de onderzoekers van de universiteit van Helsinki vrezen dat precies de comprehensieve structuur van het Fins onderwijs een belangrijke oorzaak is van de zwakke leerprestaties: “It is time to concede that the signals of change have been discernible already for a while and to open up a national discussion regarding the state and future of the Finnish comprehensive school that rose to international acclaim due to our students’ success in the PISA studies.’
  Met een verwijzing naar deze studie concludeert Sahlberg op zijn blog: “Formal education seems to be losing its former power and the accepting of the societal expectations seems to be related more strongly than before to students’ home background.” (Faculty of Behavioral Sciences, Department of Teacher of Education Research Report No 347).
  De recente grootschalige studie van de universiteit van Helsinki bevestigde de zwakke leerresultaten vastgesteld werden in een meer beperkte studies van 2010: “The results of the Vantaa study could be compared against the results of a similar assessment implemented in 2004. As the decline in students’ cognitive competence and in their learning related attitudes was especially strong in the two Vantaa studies, with only 6 years apart, a decision was made to direct the national assessment of spring 2012 to the same schools which had participated in a respective study in 2001.

  2 Onderzoek van 2010: sterke achteruitgang Finse 15-jarigen

  De al vermelde Finse evaluatiestudie van 2010 wees al uit dat tal de meeste schoolse leerresultaten tijdens de voorbije 6 jaar met niet minder dan 25 % waren gedaald: The weakened academic skill of students in six years (Bron: Education Evaluation Center, University of Helsinki, prof. Jukka Himane). Een greep uit de scores van de 15-jarigen (9de graad): evolutie van 2004 naar 2010: mathematical thinking van 62% naar 49%; verbal deduction van 59% naar 51%; reading comprehension van 60% naar 50%; History van 58% naar 48%. Dit was ook al een bevestiging van een studie van 2006.
  Op het internet lazen we over die studie van 2010 destijds de bijdrage: Finns ain’t what they used to be for teen pupils- News |Published in TES Newspaper, 27 May, 2011. De bijdrage startte zo: “Finland – Shock news for nation’s admired education system, as research shows huge decline in learning ability of 15-year-olds”. Volgens prof. Sirkku Kupiainen zijn de dalende resultaten significant en zorgwekkend. Irma Iho, voorzitster van de vereniging wiskunde, stelde dat leerkrachten en professoren wiskunde er allang op wijzen dat de Finse leerlingen voor de echte – meer abstracte – wiskunde zwak scoren en dat PISA al te weinig de echte wiskundekennis meet. De Finse Schoolraad stelde in een reactie dat er de voorbije jaren ook minder aandacht was voor het moedertaalonderwijs.
  Ook de Franse onderzoekster Nathalie Bulle schreef in 2009 dat er in Finland al lange tijd opvallend veel kritiek was op het te lage niveau van de leerlingen vanwege de docenten van het hoger en universitair onderwijs. Bulle schreef: “Les professeurs de l’enseignement supérieur en Finlande, dans les universités et écoles d’ingénieur, s’alarment en réalité de la chute du niveau des étudiants et dénoncent le cercle vicieux qui consiste à devoir retravailler des concepts qui auraient dû êtremaîtrisés au lycée et qui ne l’ont pas été parce qu’au lycée le temps a dû être employé à revoir desconcepts qui auraient dû être acquis au collège. Ils dénoncent la faiblesse ou l’absence des bases communes de connaissances sur lesquelles il est possible de construire au niveau supérieur” (N. Bulle, L’école et son double, 2009).
  Zie verder bijdragen op http://www.onderwijskrant.be

  Reply
 6. View of Finnish teachers versus view of Pasi Sahlberg
  Oxford- Prof. Jennifer Chung ( AN INVESTIGATION OF REASONS FOR FINLAND’S SUCCESS IN PISA (University of Oxford 2008).
  “Many of the teachers mentioned the converse of the great strength of Finnish education (= de grote aandacht voor kinderen met leerproblemen) as the great weakness. Jukka S. (BM) believes that school does not provide enough challenges for intelligent students: “I think my only concern is that we give lots of support to those pupils who are underachievers, and we don’t give that much to the brightest pupils. I find it a problem, since I think, for the future of a whole nation, those pupils who are really the stars should be supported, given some more challenges, given some more difficulty in their exercises and so on. To not just spend their time here but to make some effort and have the idea to become something, no matter what field you are choosing, you must not only be talented like they are, but work hard. That is needed. “
  Pia (EL) feels that the schools do not motivate very intelligent students to work. She thinks the schools should provide more challenges for the academically talented students. In fact, she thinks the current school system in Finland does not provide well for its students. Mixed-ability classrooms, she feels, are worse than the previous selective system: “ I think this school is for nobody. That is my private opinion. Actually I think so, because when you have all these people at mixed levels in your class, then you have to concentrate on the ones who need the most help, of course. Those who are really good, they get lazy. “
  Pia believes these students become bored and lazy, and float through school with no study skills. Jonny (EM) describes how comprehensive education places the academically gifted at a disadvantage: “We have lost a great possibility when we don’t have the segregated levels of math and natural sciences… That should be once again taken back and started with. The good talents are now torturing themselves with not very interesting education and teaching in classes that aren’t for their best.
  Pia (EL) finds the PISA frenzy about Finland amusing, since she believes the schools have declined in recent years: “I think [the attention] is quite funny because school isn’t as good as it used to be … I used to be proud of being a teacher and proud of this school, but I can’t say I ’m proud any more.”
  Aino (BS) states that the evenness and equality of the education system has a “dark side.” Teaching to the “middle student” in a class of heterogeneous ability bores the gifted students, who commonly do not perform well in school. Maarit (DMS) finds teaching heterogeneous classrooms very difficult. She admits that dividing the students into ability levels would make the teaching easier, but worries that it may affect the self-esteem of the weaker worse than a more egalitarian system Similarly, Terttu (FMS) thinks that the class size is a detriment to the students’ learning. Even though Finnish schools have relatively small class sizes, she thinks that a group of twenty is too large, since she does not have time for all of the students: “You don’t have enough time for everyone … All children have to be in the same class. That is not so nice. You have the better pupils. I can’t give them as much as I want. You have to go so slowly in the classroom.” Curiously, Jukka E. (DL) thinks that the special education students need more support and the education system needs to improve in that area.
  Miikka (FL) describes how he will give extra work to students who want to have more academic challenges, but admits that “they can get quite good grades, excellent grades, by doing nothing actually, or very little.” Miikka (FL) describes discussion in educational circles about creating schools and universities for academically talented students: 3 Everyone has the same chances…One problem is that it can be too easy for talented students. There has been now discussion in Finland if there should be schools and universities for talented students… I think it will happen, but I don’t know if it is good, but it will happen, I think so. I am also afraid there will be private schools again in Finland in the future … [There] will be more rich people and more poor people, and then will come so [many] problems in comprehensive schools that some day quite soon … parents will demand that we should have private schools again, and that is quite sad.

  Linda (AL), however, feels the love of reading has declined in the younger generation, as they tend to gravitate more to video games and television. Miikka (FL), also a teacher of mother tongue, also cites a decline in reading interest and an increase of video game and computer play. Saij a (BL) agrees. As a teacher of Finnish, she feels that she has difficulty motivating her students to learn: “I think my subject is not the … easiest one to teach. They don’t read so much, newspapers or novels.” Her students, especially the boys, do not like their assignments in Finnish language. She also thinks the respect for teachers has declined in this past generation. Miikka (FL) also thinks his students do not respect their teachers: “They don’t respect the teachers. They respect them very little … I think it has changed a lot in recent years. In Helsinki, it was actually earlier. When I came here six years ago, I thought this was heaven. I thought it was incredible, how the children were like that after Helsinki, but now I think it is the same.
  Linda (AL) notes deficiency in the amount of time available for subjects. With more time, she would implement more creative activities, such as speech and drama, into her lessons. Saij a (BL) also thinks that her students need more arts subjects like drama and art. She worries that they consider mathematics as the only important subject. Shefeels countries such as Sweden, Norway, and England have better arts programs than in Finnish schools. Arts subjects, according to Saij a, help the students get to know themselves. Maarit (DMS), a Finnish-speaker, thinks that schools need to spend more time cultivating social skills.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Category

test

Tags

, , , ,