Gisteren hebben Amber, Jelmer en ik kennisgemaakt met Jelle Kaldewaij, de nieuwe directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het was een geanimeerd gesprek, waarbij van beide kanten onderwerpen werden aangedragen. Hier zijn verslag.

Op vrijdag 7 december had ik, net in dienst als directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), een ontmoeting met drie vertegenwoordigers van het collectieve blog OnderzoekOnderwijs.net: Amber Walraven, Jelmer Evers en Dick van der Wateren. Het is duidelijk dat dit weblog en het regieorgaan ambities delen. Het regieorgaan is ingesteld om de nu wat versnipperde gelden op het terrein van fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek te bundelen én om ervoor te zorgen dat de kloof tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek wordt verkleind. (Voor de rapporten die ten grondslag liggen aan het regieorgaan, zie:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/10/nationaal-plan-toekomst-onderwijswetenschappen.html en
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/01/09/wetenschap-en-vakmanschap-onderwijsonderzoek-voor-en-met-de-onderwijspraktijk.html

OnderwijsOnderzoek.net werkt duidelijk mee aan het dichten van die kloof met sterke teksten over relevant onderwijsonderzoek in een goede presentatie. Het aantal volgers heeft de 1000 nu al bijna bereikt, terwijl het initiatief pas deze zomer is gestart.

Voor mij passeerden in dit gesprek een flink aantal onderwerpen de revue waar ik mijn voordeel mee kan doen. We spraken bijvoorbeeld over de inrichting van onderzoeksprojecten; om die relevant te maken voor de onderwijspraktijk, is het raadzaam om mensen uit de praktijk hierbij een rol te geven: vanaf de vraagstelling tot en met de toepassing in de praktijk.

En we spraken over wat een professionele docent is: zouden we niet van elke docent mogen verwachten dat zij/hij nieuwsgierig is naar de laatste stand van de wetenschap over onderwijs, vakdidactiek en vakinhoud? Het antwoord zou bevestigend moeten zijn, maar is dat nog niet; hier is nog werk aan de winkel.

En als leraren op zoek willen gaan naar onderzoeksresultaten, dan ligt er nog wel een hele uitdaging in het bereikbaar maken van die resultaten. Nog even afgezwegen van de beperkte digitale bereikbaarheid van sommige onderzoeksresultaten, omdat die alleen bereikbaar zijn voor universitaire medewerkers en studenten, zijn de resultaten vaak niet vertaald in termen die werkbaar zijn voor de praktijk. Er zijn wel tal van databases, maar die lijken beperkt gevuld te zijn en ook wat versnipperd. Het regieorgaan gaat bezien of hier meer samenhang en samenwerking mogelijk is. Vanuit onderzoekonderwijs.net werd het belang van het gebruik van alle soorten sociale media hierbij benadrukt.

Al met al voor mij een inspirerende ontmoeting die – zo hebben we afgesproken – herhaald zal worden. Mooi dat dit blog er is: keep up the good work !

Jelle Kaldewaij

Join the conversation! 1 Comment

  1. […] Onderwijsonderzoek (NRO) is een belangrijk initiatief om die kloof te dichten. In december spraken we al met Jelle Kaldewaij, directeur van het […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Dick van der Wateren

Sinds voorjaar 2017 heb ik een filosofische praktijk, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren. Ik sta voor de klas op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of coach leerlingen die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Ik heb een jarenlange ervaring als aardwetenschapper (o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter. Werken met jongeren is mijn passie. Voor mij zijn tieners zo'n beetje de leukste mensen. Ze hebben een enorme levenslust, zijn creatief, hebben originele ideeën - soms op het bizarre af - en kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen. Ik beschouw het als een voorrecht aan die ontwikkeling te kunnen bijdragen.

Category

onderwijs, onderzoek

Tags

,