Onlangs spoelde door Twittersphere een golf van verontwaardiging toen het besef doorbrak dat in het hoogste adviesorgaan van de Minister van Onderwijs geen enkele docent zitting heeft. Professoren, beroepsbestuurders, wat ambtenaren en vertegenwoordigers van politieke partijen, maar geen leerkrachten. Zelfs geen excuustruus.

Deze week heeft René Kneyber, een van de twitterende en bloggende docenten, de logische stap gezet met de oprichting van de Lerarenraad. Hieronder een stukje van de website.

Er is een PO-raad, een MBO-, HBO- en VO-raad, een onderwijsraad, het ministerie van OCW, vakbonden en nog veel meer onderwijskoepels en instanties. En wat hebben ze allemaal gemeen? Er wordt vooral over docenten gepraat en niet met. En dat is kwalijk want docenten zijn ’street level bureaucrats’. Ze voeren beleid uit in de praktijk, en die twee gaan nu eenmaal moeilijk samen. Direct contact tussen beleidsmakers en werkveld is daarom essentieel.

Maar omdat dit essentiële contact tussen beleidsmakers en werkvloer ontbreekt, worden er beslissingen gemaakt die ten koste gaan van de autonomie van docenten, die geen recht doen aan het vakmanschap, die soms zelfs volledig vervreemd zijn van de praktijk. (Denk bijvoorbeeld aan de korting op passend onderwijs en de invoering van de maatschappelijke stage). Het is natuurlijk gek dat er eerst 20.000 man in de Arena moeten staan voordat de politiek door heeft wat er onder de docenten leeft. Zover had het niet hoeven komen als er adequaat was ingesprongen op de bezwaren van de werkvloer.

Dat kan allemaal beter. In de huidige inrichting van het onderwijs moet een volwassen plek zijn voor docenten om zich te uiten over beleid, en waar ze gevonden kunnen worden. Een raad dus van docenten. Maar niet zomaar docenten. Nee, allemaal leraren die verder kunnen kijken dan de muren van hun eigen klaslokaal, die een bepaalde deskundigheid etaleren en die een langetermijnvisie hebben op de toekomst van het onderwijs. De Lerarenraad is daarmee dan ook geen vakbond, en bemoeit het zich niet direct met de cao’s. De Lerarenraad is er om te praten over de inhoud van het leraarschap, en de wrijving tussen beleid en autonomie. De Lerarenraad zal zowel ongevraagd als gevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die leraren en het onderwijs aangaan.

Lees hier verder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Dick van der Wateren

Sinds voorjaar 2017 heb ik een filosofische praktijk, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren. Ik sta voor de klas op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of coach leerlingen die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Ik heb een jarenlange ervaring als aardwetenschapper (o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter. Werken met jongeren is mijn passie. Voor mij zijn tieners zo'n beetje de leukste mensen. Ze hebben een enorme levenslust, zijn creatief, hebben originele ideeën - soms op het bizarre af - en kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen. Ik beschouw het als een voorrecht aan die ontwikkeling te kunnen bijdragen.

Category

onderwijs

Tags

, , , ,