Interesting experiment showing once again, that teachers will be needed for many years to come.

Join the conversation! 1 Comment

  1. Retro-progressie
    Midden jaren ’80 speelde even een kortige heftige polemiek n.a.v. artikelen in Levende Talen over programma’s die teksten van leerlingen konden nakijken en feedback konden geven. De linguïstische en computationele argumenten waarom dat niet kan, gelden nog steeds. Want computers zijn in essentie niet veranderd. De argumentatie hebben we als onderdeel in het experimentele SLO- informatica lesmateriaal VO-bovenbouw verwerkt. Het komt er zeer kort gezegd op neer dat er erg veel semantische en syntactische homonymie in onze taal zit. De combi van onze syntactische kennis en kennis v./d wereld en de context bepalen onze interpretatie. Daar loopt het bij de computer helemaal vast. Er is een formeel bewijs van de grote wiskundige Bar-Hillel die zegt dat daarom automatisch vertalen niet kan. Brandt Corstius stelde altijd: geef eerst maar aan wat er fout is aan het formele bewijs van Bar-Hillel voordat je met claims komt.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Dick van der Wateren

Sinds voorjaar 2017 heb ik een filosofische praktijk, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren. Ik sta voor de klas op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of coach leerlingen die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Ik heb een jarenlange ervaring als aardwetenschapper (o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter. Werken met jongeren is mijn passie. Voor mij zijn tieners zo'n beetje de leukste mensen. Ze hebben een enorme levenslust, zijn creatief, hebben originele ideeën - soms op het bizarre af - en kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen. Ik beschouw het als een voorrecht aan die ontwikkeling te kunnen bijdragen.

Category

onderzoek