Interesting experiment showing once again, that teachers will be needed for many years to come.

Join the conversation! 1 Comment

  1. Retro-progressie
    Midden jaren ’80 speelde even een kortige heftige polemiek n.a.v. artikelen in Levende Talen over programma’s die teksten van leerlingen konden nakijken en feedback konden geven. De linguïstische en computationele argumenten waarom dat niet kan, gelden nog steeds. Want computers zijn in essentie niet veranderd. De argumentatie hebben we als onderdeel in het experimentele SLO- informatica lesmateriaal VO-bovenbouw verwerkt. Het komt er zeer kort gezegd op neer dat er erg veel semantische en syntactische homonymie in onze taal zit. De combi van onze syntactische kennis en kennis v./d wereld en de context bepalen onze interpretatie. Daar loopt het bij de computer helemaal vast. Er is een formeel bewijs van de grote wiskundige Bar-Hillel die zegt dat daarom automatisch vertalen niet kan. Brandt Corstius stelde altijd: geef eerst maar aan wat er fout is aan het formele bewijs van Bar-Hillel voordat je met claims komt.

    Reply

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Dick van der Wateren

Als blogger en onderwijsauteur denk ik na over onderwijs en pedagogiek. In 2016 verscheen bij Uitgeverij Ten Brink mijn boek 'Verwondering' waarin ik een lans breek voor onderwijs op basis van vragen die leerlingen zelf bedenken. Op het ECL in Haarlem heb ik talentvolle en begaafde leerlingen begeleid die meer uitdaging nodig hebben, en leerlingen gecoacht met diverse problemen - onderpresteren, perfectionisme, levensvragen. Na een lang leven in het onderwijs en de wetenschap ben ik in 2017 een filosofische praktijk begonnen, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren over levensvragen, zingeving, werk, studie, relaties.

Category

onderzoek