Ervaringen met afstandsonderwijs

Hier kun je je ervaringen delen in het licht van één of meerdere van de volgende thema’s:

  • Cognitieve leerfuncties: hoe houd je in de gaten of leerlingen de leerstof snappen, welke fouten ze maken? Maar ook wat er goed gaat? Ook hoe begeleid je dat, welke opdrachten geef je, hoe geef je op afstand feedback op het aangeleverde werk op een manier dat dat uitnodigt tot verder leren?
  • Affectieve leerfuncties: hoe kom je erachter wat leerlingen vinden van hetgeen ze moeten doen, in welke mate ze zich ervoor inzetten? En ook: hoe houd je het leren voor leerlingen leuk, interessant en zinvol? Hoe inspireer je de leerlingen op afstand?
  • Metacognitieve leerfuncties: hoe weet je of leerlingen snappen wat de bedoeling is, of het hen lukt om het werk voor het eigen vak, maar ook in het algemeen, te plannen en te structureren? Hoe bewaak je de hoeveelheid en de omvang van het werk; hoe help je de leerlingen om te structureren?
  • Psychologische basisbehoefte: hoe houd je zicht op de behoefte van leerlingen aan zelfstandigheid, autonomie en/of verbinding? Hoe voorzie je in die behoefte? Hoe zorg je voor contact? Welke keuzes laat je aan de leerlingen en welke niet?

Of misschien heb je wel een ander thema waarover jij of je collega’s en de leerlingen ervaringen willen delen. Beschrijf hieronder je ervaring. We zijn benieuwd naar wat er gebeurde, wat de reacties waren en hoe je daarop terugkijkt.

Je kunt je ervaringen in onderstaand formulier invullen. De verhalen maken we voor iedereen zichtbaar. Jij bepaalt of je naam erbij mag staan. We hopen zo in een rijke en inspirerende ervaringsbasis te kunnen voorzien.

Zodra wij voldoende ervaringen hebben verzameld, zullen wij kijken hoe we daar meer overstijgend do’s en don’ts uit kunnen afleiden. We behouden ons het recht voor zo nu en dan een ‘parel’ aan te wijzen; een ervaring die we extra in het zonnetje zetten. Ook behouden we ons het recht voor ongepaste of onzinnige reacties te verwijderen.

Hoewel de oproep gericht is aan docenten, zijn ook mentoren, schoolleiders, ouders en zeker ook leerlingen welkom in het delen van hun ervaringen! Dank alvast voor het delen!

N.B. De velden met een rood sterretje moeten worden ingevuld. Wanneer je een antwoord open wilt laten, vul dan in ‘n.v.t.’ of ‘-‘. Je email-adres maken we niet zichtbaar voor anderen.

In welke onderwijsvorm ben je werkzaam, of welke onderwijsvorm volg jij (of je kind).
Vul hier in welke groep, klas of cluster het betreft in het onderwijs dat je hierboven hebt ingevuld.
Welk vak betreft het? (Eventueel n.v.t.)
In welke hoedanigheid deel je jouw ervaringen? Leerkracht, leraar, mentor, ouder, leerling, schoolleider, etc.
Kies één thema. Wanneer het om meerdere leerfuncties gaat kunt je dit in de toelichting verderop uitwerken. Zie uitleg over thema's boven het formulier. N.B. Anonimiseer alle gegevens die naar individuele leerlingen of collega's kunnen worden herleid.
Besteed bijvoorbeeld aandacht aan de volgende vragen: Wat gebeurde er? Wat deed je, of deed een ander, wellicht op afstand anders dan normaliter, in welke hoedanigheid in welke context, met welke leerling(en) en waar ging het over? Wat was de intentie? Met welk doel? Wat was de aanleiding? Wat misten de leerlingen, miste jij of miste een collega? Wat was de aanpak? Welke opdracht? Werkwijze?
Besteed bijvoorbeeld aandacht aan de volgende vragen: Hoe werd gereageerd (door de leerlingen)? Wat was het resultaat of effect? Is er een verschil gemaakt, zo ja waar merkte je dat aan? Zie je hierbij verschillen tussen jongens en meiden?
Besteed bijvoorbeeld aandacht aan de volgende vragen: Ben je tevreden? Was/is het de moeite waard? Zou je het nog een keer doen? Waarom wel/niet? Wat zou je anderen naar aanleiding van deze ervaring wel / niet willen adviseren of aanbevelen? Wat werkte en wil je in de toekomst behouden? Wat werkte niet? Wat zou je in de plaats daarvan kunnen of willen doen? Wat zou dat kunnen doen (mis)lukken? Hoe kun je dat voorkomen? Wat heb je daarvoor nodig?
Deel hier informatie die je hiervoor niet kwijt kon, bijvoorbeeld over andere thema's: cognitief, metacognitief, affectief, psychologische basisbehoefte of anders.
Click or drag a file to this area to upload.
Upload eventueel aanvullende gegevens, bijvoorbeeld de opdracht die je verstrekt hebt, een samenvatting van (GEANONIMISEERDE) reacties of uitwerkingen van leerlingen etc.
Ik geef toestemming om mijn naam openbaar te maken bij de verspreiding van deze ervaringen.
Wanneer je geen toestemming geeft zullen we je naam niet publiceren en alleen bij de interne verwerking gebruiken.
Ik ben bereid indien nodig nadere informatie te geven.
We publiceren je emailadres niet en gebruiken het uitsluitend voor interne verwerking. Zo nodig zullen we contact met je opnemen.
Hier kun je opmerkingen, feedback en andere mededelingen over dit onderzoek kwijt.