Dit keer een kort stuk van mij — alleen een oproep aan iedereen om ervaringen met de Centraal Examens (positief en negatief) naar deze site te sturen. Zet je reactie onder deze oproep. Dan stel ik daaruit een bloemlezing samen.

Zoals ik al eerder schreef in Flip the System 3. Naar een nieuwe opzet van de eindexamens, zijn we met enkele tientallen scholen aan het nadenken over verschillende alternatieve scenario’s voor de schoolexamens en centraalexamens in het voortgezet onderwijs. Dat is het vervolg op een paar stukken die Jelmer Evers en ik in 2016 schreven over de problemen met het Centraal Examen: Voorstel voor een nieuwe aanpak van het eindexamen en Voorstel voor een nieuwe aanpak van het endexamen. Vervolg. Die stukken hebben wel geleid tot verbeteringen, maar het is de vraag of die voldoende zijn en of die recht doen aan wat velen van ons, examendocenten, beschouwen als de essentie van ons vak en aan onze opvattingen over goed onderwijs.

Er is op veel plaatsen al geklaagd over de kwaliteit van de vragen, o.a. over, alweer Frans en Nederlands. Bij de regionale bespreking van natuurkunde vwo liepen de emoties hoog op.

Laat van je horen. De examens kunnen en moeten echt veel beter. We zijn het aan onze leerlingen verplicht.

Join the conversation! 5 Comments

  1. Deze week verschijnt er een artikel van mij over het eindexamen Duits en de vraag hoe valide dat examen is. Spoiler: niet. Ik probeer dat in het artikel zo goed mogelijk te onderbouwen.

    Reply
  2. Wat het CSPE betreft voor het vernieuwde examenprogramma vmbo basis en kader vraag ik me als docent af of er getoetst wordt op dat wat examenkandidaten kunnen of op datgene waarvan men al van te voren weet dat een groep examenkandidaten hier niet aan kan voldoen. Het heeft weinig met, in dit geval, het profielvak Zorg en Welzijn te maken, maar het lijkt wel een doorlopend rekenexamen. Erg jammer en een gemiste kans om op een andere manier te examineren waarbij men uitgaat van de leerling.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Dick van der Wateren

Sinds voorjaar 2017 heb ik een filosofische praktijk, De Verwondering, in Amsterdam. Daar heb ik gesprekken met volwassenen zowel als jongeren. Ik sta voor de klas op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of coach leerlingen die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Ik heb een jarenlange ervaring als aardwetenschapper (o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter. Werken met jongeren is mijn passie. Voor mij zijn tieners zo'n beetje de leukste mensen. Ze hebben een enorme levenslust, zijn creatief, hebben originele ideeën - soms op het bizarre af - en kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen. Ik beschouw het als een voorrecht aan die ontwikkeling te kunnen bijdragen.

Category

examen, onderwijs

Tags