Agressie is nooit ver weg als je een groep kleuters bij elkaar zet. Eva Dierickx stelt dat de meest klassieke reactie van leerkrachten niet de juiste is. Wie alle vormen ervan verbiedt, ontneemt kinderen ontwikkelingskansen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About johandewilde

Opleidingshoofd professionele Bacheloropleiding Kleuteronderwijs Odisee (Aalst) breed geïnteresseerd in onderwijskundige thema's, maar bijzonder in startende leraren en informeel leren. werkte voorheen in binnen- en buitenland als leraar, vormingswerker, projectcoördinator en onderwijsadviseur.

Category

onderzoek