Noem mij naïef, maar ik heb nooit het nut gezien van het lerarenregister. Het is er nu. Het wordt docenten verkocht als “van docenten, voor docenten”, waarmee het een bijdrage aan de professionaliteit en aanzien van het beroep moet geven.
Vandaag, 14 juli 2016 trof ik een tweet met een verwijzing naar de internetconsultatie over “besluit gegevens lerarenregister”. Bij die consultatie de belangrijkste stukken van het besluit over de gegevens in het register.
Uit de stukken blijkt dat scholen aan DUO de informatie gaan leveren voor het register. Hiermee word ik (1) / worden m.i. de docenten en de organisaties die menen docenten te vertegenwoordigen, in het pak genaaid: het register is niet van de Onderwijscoöperatie, het is van het ministerie.

Het werkelijke doel van het register is m.i. anders dan voorgesteld. Het register maakt een aantal zaken zichtbaar die de politiek de afgelopen jaren heeft laten liggen:

 1. Uit het register blijkt welke docenten bevoegd zijn. In de ontwikkeling van een professie (heb ik een keer een artikel over gelezen, maar weet niet meer van wie) is dit een logische stap (2). Vooral omdat scholen tot op heden geweigerd hebben hier expliciet en open over te zijn. Die openheid, een lovenswaardig doel op zich, wordt met het register geforceerd.
 2. Onbevoegde docenten konden al geen vaste aanstelling krijgen conform de CAO-VO. Besturen die dat toch deden kwamen hier steeds mee weg. Bonden en overheid krijgen nu zicht op deze praktijk. Ook ouders krijgen zicht op de praktijk van de inzet van onbevoegde docenten, waarmee zij, kennis is macht, het bestuur van de school kunnen confronteren.
 3. Uit het register blijkt of docenten de nascholingsgelden ook daadwerkelijk aan scholing besteden. Verstopt in de lumpsum was het voor de overheid onmogelijk hier inzicht laat staan grip op te krijgen. En aangezien het om een aanzienlijk deel van de loonsom gaat (meer dan 10%) is de wens tot meer zicht op de besteding begrijpelijk.

Herregistratie wordt met het register een belang van de docent. Bevoegden voor de klas en doelmatige besteding van scholingstijd- en geld is via bv de VO-raad een hopeloze zaak gebleken. Nu gaat dit via de werkvloer. Overheid en bonden zetten de individuele docent in om doelen te bereiken die zij langs andere wegen niet konden bereiken (3).

Het lijkt er op dat overheid en bonden, door middel van het register, via de docenten, om niet te zeggen over de rug van de docenten, doelen willen bereiken die tot op heden jaar in jaar uit onbereikbaar bleken. Door het register te onderdeel van de overheid te maken wordt toegang tot het register gegarandeerd.
Van de gefragmenteerde beroepsgroep van docenten is geen coherent tegengeluid te verwachten, van VO-raad, en bonden zeker niet, want het register is er niet voor de docenten, maar voor de instituties die op andere manieren niet in staat bleken om de beschreven doelen te bereiken.
Docenten blijven zitten met een register dat alleen op papier voor hen door hen is, speelbal van de politieke luimen van de overheid, VO-raad en de bonden.

In de Nederlandse bestuurlijke polder is het blijkbaar niet mogelijk om gemaakte afspraken werkelijk af te dwingen. De overheid krijgt het al jaren niet voor elkaar om de besturen te dwingen om de onbevoegden voor de klas weg te halen, het scholingsbudget werkelijk aan scholing te besteden. Door de bal via de docenten te spelen gaat dit wellicht wel lukken. Effectief, gaat blijken. Maar het is een schoolvoorbeeld van bestuurlijke lafheid. Overheid, VO-raad, bonden en besturen zitten zo aan elkaar vast, dat elkaar aanspreken op het naleven van afspraken niet meer mogelijk is. Het voetvolk mag het vervolgens oplossen.

Het lerarenregister is van de overheid, voor de overheid. Niks mis mee, maar wie anders beweert is even naïef als ikzelf.

Noten:

 1. Ik ben sinds ik weer lesgeef geregistreerd in het lerarenregister.
 2. Een beroepsgroep die zichzelf serieus neemt, kan best kiezen voor een register. De beroepsgroep kan zelfs na een aantal jaren aan de overheid vragen om het register tot wettelijk vereiste op te waarderen. Maar wel in die volgorde.
 3. De hierboven beschreven doelen vind ik nastrevenswaardig. Openheid, doelmatige besteding van overheidsgeld, kwaliteit van onderwijs, allemaal van groot belang. Er zijn echter 1000+1 andere mogelijkheden om die te bereiken, zonder docenten daar mee lastig te vallen.

Join the conversation! 5 Comments

 1. De beste vorm van scholing is gewoon je werk doen voor de klas. Ervaring opdoen heet dat.
  Maar dat is niet belangrijk blijkbaar.
  Ik vraag me af of het aanleveren van personeelsgegevens aan DUO wel kan met het oog op de privacy.
  Daarnaast is het een taak van de werkgever om samen met een werknemer afspraken te maken rondom nascholing.
  En dan graag maatwerk zoals ook van ons verwacht wordt.
  Ik ben niet geregistreerd en zal er alles aan doen om dat ook te voorkomen.

  Reply
 2. Voor paramedici is dat al heel gebruikelijk en ben ik al jaren geregisteerd. Wel zou fijn voor cliënten dat ze in kunnen zien of ik aan de kwaliteitseisen voldoe. Dat zou voor docenten toch ook moeten kunnen?

  Reply
  • Zoals je kunt lezen ben ik geen tegenstander. Maar ook geen voorstander. Waar ik tegen ageer is 1) dat er gejokt is / wordt, en 2) dat de doelen, ook de transparantie waar jij en ik zo voor zijn, ook op andere manieren bereikt hadden kunnen worden. Schoolbesturen hadden natuurlijk allang op hun eigen school-website een overzicht van de bevoegde docenten en de andere docenten kunnen opnemen. Dat kost geen geld, vraagt geen lerarenregister en geen wetgeving. En docenten hebben jarenlang niet duidelijk genoeg gemaakt dat het scholingsgeld echt aan scholing besteed moet worden en niet aan andere (vaak ook nuttige) zaken. In de MR, in het schoolbestuur, in de gesprekkencyclus, had er duidelijker aanspraak gemaakt kunnen worden op het geld dat er voor scholing is.
   En nu hebben we een register, om iets wat zonder veel extra kosten ook mogelijk was geweest, alsnog af te dwingen.

   Reply
 3. Ik had juist de indruk dat het register nog steeds geen inzicht geeft in onbevoegd lesgeven. Omdat de onbevoegd lesgevende docent vaak wel een bevoegdheid heeft, en dus als bevoegd docent in het register staat. Hij geeft echter een ander vak dan waarvoor hij bevoegd is, of geeft met een onderbouwbevoegdheid les in de bovenbouw. Een belangstellende ouder die in het register kijkt ziet alleen de naam en concludeert: “bevoegd”. Terwijl dat voor de lessen die zijn kind van deze docent krijgt niet op hoeft te gaan.
  Volgens mij geeft het register dit inzicht ook niet aan de overheid. Je registreert er immers alleen welke scholingen je volgt, niet welke vakken je geeft in welke jaarlagen.
  Als ik dit mis heb hoor ik het heel graag, want ik ben een groot voorstander van transparantie over onbevoegd gegeven lessen en krijg dus graag bericht dat het anders zit dan ik nu denk.

  Reply
 4. Volgens mij zijn er de volgende categorieën: bevoegd, onbevoegd, onderbevoegd en scheef-bevoegd. De eerste twee spreken voor zich. De derde is de 2e graads docent die niet studeert voor 1e graad en toch in het 1e graads gebied lesgeeft. De laatste is de docent die voor vak A bevoegd is maar vak B geeft.
  Je ziet idd alleen of iemand geregistreerd is, niet voor welk vak en niet voor welk gebied.
  Ik ben vergeten welke gegevens DUO gaat krijgen van de besturen. Tijd gaat mij dat (weer) leren. Het staat wel gespecificeerd in de regelingen.
  Het zou voor ouders idd belangrijke informatie zijn. Echter, het register is er niet voor de ouders, maar van en voor de beroepsgroep (zeggen ze). Daarnaast kan ik mij niet voorstellen dat de VO-raad, een van de leden van de onderwijscoöperatie, daarmee in zou stemmen. Dit vaag houden is al jaren beleid. Jouw streven (nastrevenswaardig!) naar transparantie wordt dus nauwelijks gediend met het register.

  Reply

Leave a Reply to Johan van Dongen Cancel reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Paul Ket

Docent wiskunde, ICT, Moodle. Maar ook: onderwijskundige (UT-TO) en voormalig locatieleider (Wellantcollege)

Category

onderwijs

Tags

, , ,