Archief | onderzoek RSS feed voor deze sectie

NRO: Call Beleidsgericht Onderwijsonderzoek open

Per 16 april is het mogelijk om bij het NRO een aanvraag in te dienen voor beleidsgericht onderwijsonderzoek. De Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek stimuleert onderzoek dat inzicht vergroot in de vraag hoe het onderwijsbeleid optimaal kan inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. U kunt alleen aanvragen indienen binnen de volgende vier thema’s: Aansturing en bestel […]

Lees verder

Wat leraren en leerlingen kunnen en willen – Efficacy en motivatie in het onderwijs

Er wordt veel gesproken en geschreven over wat leraren en leerlingen moeten kunnen. Maar hoe zit het met wat zij willen en hoe overtuigd zijn zij zelf dat zij iets kunnen? Hierover gaan twee artikelen die nog niet op papier zijn gepubliceerd, maar die ‘in de rij’ staan van Contemporary Educational Psychology. met andere woorden, heet […]

Lees verder

Welk Alternatief

Naar aanleiding van een mooi artikel van Karin den Heijer in de Volkskrant ontspon er zich een discussie over “Het Alternatief”. Karin wil docenten weer in overheidsdienst. Waarna Rene Kneyber met een column reageerde. Dit ontlokte aan Karin weer een reactie waarin ze Het Alternatief ter discussie stelde. Helemaal prima. Maar dat vraagt natuurlijk wel om een reactie. Debat scherpt de […]

Lees verder

Passend onderwijs en de betrokken burger

Het is de week van het Passend onderwijs. Dat lijkt me een goede aanleiding om een kwestie die in een internetforum aan de orde kwam hier enigszins te herhalen. De vraag is: wordt dit stuk overheidsbeleid eigenlijk wel getoetst en – zo ja – op een manier dat ook betrokken burgers het kunnen begrijpen? Of […]

Lees verder

The future of educational research

Originally posted on Webs of Substance:
Nothing I say in this post should be seen as a dismissal of the important work that John Hattie has done in bringing education research to classroom teachers. His 2009 book, Visible Learning, set-down what will been seen as a milestone in years to come. Like a nineteenth century…

Lees verder

Online geletterdheid: weten waar we over praten

deze post verscheen ook op mijn Edublog Nieuwe vormen van communicatie online vragen een nieuwe vorm van geletterdheid. Over de vraag wat dat precies is, vindt een hevige discussie plaats. We weten al genoeg om te kunnen constateren dat het gebruiken van informatie online nieuwe vaardigheden vraagt, dat leerlingen hier niet altijd goed in zijn […]

Lees verder

The particulars of “When a Paradigm becomes a Paradogma”

This is an update of a blog that I posted a few weeks ago. At that time I was busy gathering the facts and thus, kept it anonymous. Though many readers ‘complained’ that I should also go public and name names, I chose at that time not to do so. At that time, I felt […]

Lees verder

De docent als ontwerper van het onderwijs?

Vorige maand verscheen op onderwijsfilosofie.nl een stuk van Eke Rebergen dat de vraag stelt of docenten ontwerpers zijn, of zouden moeten zijn, van het onderwijs. Die vraag komt voort uit theorieën en toolkits van ‘design thinking’ en pogingen die in het onderwijs toe te passen. Eke stelt in zijn artikel de traditie van ‘docent-ontwerpers’ van […]

Lees verder

You’ll see it, when you do it!

Aanleiding Op 10 maart 2014 verscheen het ‘plan van aanpak toptalenten 2014-2018’ van staatssecretaris Sander Dekker.  In deze kamerbrief legt hij uit waarom aandacht voor toptalenten van belang is, en welke maatregelen er nodig zijn om deze aandacht te realiseren.  Volgens de staatssecretaris is de uitdaging “niet om exact te bepalen wie onze toptalenten zijn, […]

Lees verder

Autonomie werkt, voor een hele school

Een school waar leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, waar ze vanaf de brugklas leren zelfstandig te werken, creatief te zijn, plannen, fouten maken en van die fouten leren, bestaat zo’n school? Zo’n school waar ordeproblemen, te laat komen, spijbelen en strafwerk nauwelijks aan de orde zijn? Dat lijkt te mooi voor woorden. Toch […]

Lees verder
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 2.160 andere volgers