Archief per autheur

Wat leraren en leerlingen kunnen en willen – Efficacy en motivatie in het onderwijs

Er wordt veel gesproken en geschreven over wat leraren en leerlingen moeten kunnen. Maar hoe zit het met wat zij willen en hoe overtuigd zijn zij zelf dat zij iets kunnen? Hierover gaan twee artikelen die nog niet op papier zijn gepubliceerd, maar die ‘in de rij’ staan van Contemporary Educational Psychology. met andere woorden, heet […]

Lees verder

The particulars of “When a Paradigm becomes a Paradogma”

This is an update of a blog that I posted a few weeks ago. At that time I was busy gathering the facts and thus, kept it anonymous. Though many readers ‘complained’ that I should also go public and name names, I chose at that time not to do so. At that time, I felt […]

Lees verder

When a Paradigm becomes a Paradogma

I just experienced something that I have never experienced before (as an academic) and hope never to experience again. I am very tempted to name names here (naming and shaming), but have chosen not to do so and keep the persons in question anonymous. You might want to see it as a variation of what the […]

Lees verder

Te volle klassen? Deel 2

Ik heb een nieuwe rubriek in het blad Van Twaalf tot Achttien met de naam paul. Elke maand krijg ik een door een docent(e) gestelde vraag of probleem die door haar/hem ervaren wordt. Vanuit mijn wetenschappelijke rol als hoogleraar onderwijspsychologie c.q. onderwijsontwerper en gebaseerd op onderzoekservaring probeer ik de docent(e) en de andere lezers van het blad te […]

Lees verder

Als het onderwijs zo slecht is, waarom weet jij het dan zo goed?

Ik ben verbaasd als ik al die onderwijsgoeroes, -vernieuwers en -hervormers (lees de apostelen van het nieuwe leren, de iPadscholen, de digitale autochtonen, enzovoorts) hoor praten over wat er mis is met het onderwijs: het onderwijs is ouderwets en afstompend, het leren van feiten en concepten is overbodig omdat het zo houdbaar is als verse […]

Lees verder

Houdbaar als verse vis? Onderwijswetenschappelijk onderzoek niet!!

Denkend over mijn tweemaandelijkse bijdrage aan Didactief viel mij – letterlijk – iets in. Door de brievenbus viel het jubileumnummer van Pedagogische Studiën (op de omslag staat 90e jaargang 1919-2013; intrigerend). Dit jubileumnummer staat in het teken van een aantal toonaangevende artikelen uit hun archief. Dus in plaats van de nieuwste onderzoekspublicaties tegen het licht […]

Lees verder

Over Tijgermoeders en hun Tandeloze Gebrul

Bob Greaves, professor van Media Arts, schreef dat intieme bekendheid van een geleerde in haar/zijn domein van expertise vereist is. Volgens hem is het gevaarlijk wanneer een expert op één gebied denkt dat haar/zijn niveau van kritisch denken aldaar ook mogelijk is op gebieden waar zij geen intieme bekendheid hebben. In de Volkskrant van donderdag 9 januari […]

Lees verder

Om over naar huis te schrijven

Conferenties zijn gezellig, maar wat je opsteekt is vaak minimaal. Maar bij de laatste EARLI-conferentie (European Association for Research on Learning and Instruction) in München kwam ik op een uitstekend symposium over schrijfonderwijs terecht. Goed schrijven is een zeer belangrijke, maar ook zeer complexe vaardigheid. Veel leerlingen kunnen moeilijk een samenhangende tekst schrijven waarin zij hun gedachten […]

Lees verder

De Dunning-Krugereffect: Een giftige paradox

Gebeurt dit jou ook? Jij zit in een gesprek over iets waar jij veel van weet en misschien jaren voor geleerd hebt, met iemand die er weinig van weet maar een stevige mening heeft en ook meent zo competent te zijn gelijk te hebben. En wat je ook doet of zegt, jouw gesprekspartner is onvermurwbaar. […]

Lees verder

Drie mythes over Leren en Lerenden

Kim Marshall schrijft en publiceert The Marshall Memo (http://www.marshallmemo.com) om docenten, schoolhoofden, politici en anderen op de hoogte te brengen van actueel onderzoek en best practices in onderwijs. Om deze memo te produceren is hij geabonneerd op 64 verschillende – in zijn woorden “carefully chosen” publicaties en selecteert 5-10 daarvan met “the greatest potential” om […]

Lees verder
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 2.120 andere volgers